Tendencje zmian w  podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Anna Kosidłowska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


dochody budżetu państwa; podatki bezpośrednie; podatki pośrednie; kryzys finansowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dziemianowicz R.I., Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publicznymi, [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, S. Owsiak (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Kammer A., Kellermann Ch., Europejska polityka podatkowa w impasie. Jak uniknąć konkurencji o najniższe podatki?, [w:] Podatki. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.

Marczakowska-Proczka J., System budżetowy państwa, [w:] System finansowy w Polsce, B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Owsiak S., Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu, [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, S. Owsiak (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2012 edition, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.327
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:19
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 00:56:36

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Anna Kosidłowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.