Regulacje a jakość kredytów konsumenckich w  Polsce

Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


regulacje; kredyt konsumencki; jakość; banki; parabanki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adrian T., Ashcraft A., Shadow Banking Regulation, Staff Report No. 559, Federal Reserve Bank of New York, April 2012.

Golędzinowski P., Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność, „Materiały i Studia”, Warszawa, maj 2009.

Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego,

Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012.

Li C., Shadow Banking in China: Expanding Scale, Evolving Structure, Federal Reserve Bank of San Francisco, April 2013.

Łasak P., Nowe regulacje dla shadow banking, „Bezpieczny Bank” 2012, nr 1 (46).

Masiukiewicz P., Regulacje a ryzyko shadow banking w Polsce, „Zarządzanie i Finanse” 2012, http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_2_1.pdf (04.2013).

Philip G., Hazlett S.-A., The measurement of service quality: a new P-C-P attributes model, “International Journal of Quality & Reliability Management” 1997, vol. 14, no. 3.

Raport o sytuacji banków w 2011 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2012 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa styczeń 2011 r.

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (projekt), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2013 r.

Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, luty 2010 r.

Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego Warszawa, luty 2013 r.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011, poz. 1181 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012, poz. 1376 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012, poz. 855 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.377
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:20
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 01:24:16


Statystyki


Widoczność abstraktów - 367
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.