Regulations versus the quality of consumer loans in Poland

Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Abstract


The main goal of regulation in the area of banking recognized in the literature has been to stabilize the banking system. The attention was also drawn to reduce the risk of banking operations. Another impact on the banking activities is not clear, though. It is the quality of banking services, which from the point of view of the bank – lead to increase in the quality of services. However, if regulations tighten rules for provision of services, their role in improving the quality of services, from the point of view of the customer, becomes questionable.
The paper presents a  brief description of existing regulations in Poland’s consumer loans, and the impact of regulations on the quality of consumer loans including providers of these services (banks and shadow banking).

Keywords


regulations; consumer loans; quality; shadow banking

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adrian T., Ashcraft A., Shadow Banking Regulation, Staff Report No. 559, Federal Reserve Bank of New York, April 2012.

Golędzinowski P., Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność, „Materiały i Studia”, Warszawa, maj 2009.

Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego,

Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012.

Li C., Shadow Banking in China: Expanding Scale, Evolving Structure, Federal Reserve Bank of San Francisco, April 2013.

Łasak P., Nowe regulacje dla shadow banking, „Bezpieczny Bank” 2012, nr 1 (46).

Masiukiewicz P., Regulacje a ryzyko shadow banking w Polsce, „Zarządzanie i Finanse” 2012, http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_2_1.pdf (04.2013).

Philip G., Hazlett S.-A., The measurement of service quality: a new P-C-P attributes model, “International Journal of Quality & Reliability Management” 1997, vol. 14, no. 3.

Raport o sytuacji banków w 2011 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2012 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa styczeń 2011 r.

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (projekt), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2013 r.

Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, luty 2010 r.

Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego Warszawa, luty 2013 r.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011, poz. 1181 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012, poz. 1376 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012, poz. 855 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.377
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:20
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 01:24:16


Statistics


Total abstract view - 435
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.