Efficiency of selected small and medium-sized enterprises’ funds in 2010-2014

Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka

Abstract


The aim of this article is to estimate funds of small and medium-sized enterprises’s performances over the period 2010–2014. The analysis uses the following indicators and risk measures: the return rate, standard deviation, beta ratio and also risk-adjusted measure – Treynor ratio. A thesis was postulated that funds of small and medium-sized enterprises were not effectively managed. In the curse of the study, the above statement was partly proved correct. The efficiency of funds as well as investment’s risk were diversified among individual fund and analyzed years.


Keywords


efficiency; investment funds; small and medium-sized enterprises’ funds; investment risk

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.

Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne – rodzaje – metody oceny – analiza, CeDeWu, Warszawa 2012.

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2012.

Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/Wykaz_TFI_i_FI_HTML.html [data dostępu: 02.02.2015].

Morbiato J., Słaby rok funduszy inwestycyjnych, 4 stycznia 2012, www.rp.pl/artykul/786707-Stopy-zwrotu-funduszy-inwestycyjnych-w-2011-r--byly-ujemne.html [data dostępu: 02.02.2015].

Nowa klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych, Warszawa, 9 listopada 2007, www.izfa.pl/Media/files/media/informacje-prasowe/2007/Informacja%20prasowa.pdf [data dostępu: 10.12.2015].

Perez K., Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.413
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:42
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 11:32:16


Statistics


Total abstract view - 795
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.