Determinanty efektywności fiskalnej systemu podatkowego

Konrad Raczkowski

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest omówienie determinantów efektywności fiskalnej systemu podatkowego (na przykładzie Polski i danych podatkowych państw UE) z określeniem procesu optymalizacji sprawnościowej systemu podatkowego na bazie występujących obciążeń podatkowych oraz dochodów podatkowych w strukturze PKB. Dowiedziono, iż efektywność fiskalna jest możliwa do spełnienia tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną spełnione jednocześnie dwa podstawowe warunki. Pierwszy to sprawna administracja danin publicznych, w której kompetencje i odpowiedzialność nie będą rozmyte i negocjacje z podatnikiem staną się normą, a nie anomalią od przyjętych zachowań. Drugi to system podatkowy rozumiany jako prosty – i jednocześnie konkurencyjny względem systemowych czynników kształtujących – model prawno-instytucjonalny postępowania w sprawie danin publicznych.


Słowa kluczowe


efektywność fiskalna; polityka podatkowa; system podatkowy; daniny publiczne; administracja skarbowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alley C., Bentley D., A Remodeling of Adam Smith’s Tax Design Principles, “Law Faculty Publications”, Bond University, Gold Coast 2005.

Besley T., Persson T., Why Do Developing Countries Tax So Little?, “The Journal of Economic Perspectives” 2014, Vol. 28, No. 4, DOI: dx.doi.org/10.1257/jep.28.4.99.

Boccini L., Li Q., Mirkina I., Corporate Tax Cuts and Foreign Direct Investment, “Journal of Policy Analysis and Management” 2014, Vol. 33, No. 4, DOI: dx.doi.org/10.1002/pam.21786.

Denzau A.T., Mackay R.J., Tax System and Tax Shares, “Public Choice” 1985, Vol. 45, No. 1, DOI: dx.doi.org/10.1007/BF00163586.

Dowling G.R., The Curious Case of Corporate Tax Avoidance: Is It Socially Irresponsible?, “Journal of Business Ethics” 2014, Vol. 124, DOI: dx.doi.org/10.1007/s10551-013-1862-4.

Duhigg C., Kocieniewski D., How Apple Sidesteps Billions in Taxes, “The New York Times” 2012, April 28.

General Tax Principles, European Commission, Directorate – General Taxation and Customs Union, Brussels 2004.

Kalambokidis L., Creating Public Value with Tax and Spending Policies: the View from the Public Economics, “Public Administration Review” 2014, Vol. 74, Issue 4, DOI: dx.doi.org/10.1111/puar.12162.

Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

Kulicki J., Administracja danin publicznych w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

Lawless M., Do Complicated Tax Systems Prevent Foreign Direct Investment?, “Economica” 2013, Vol. 80, DOI: dx.doi.org/10.1111/j.1468-0335.2012.00934.x.

Main National Accounts Tax Aggregates, Eurostat, Brussels 2015 (last update: 17.07.2015).

Making Tax Simpler. A Government Green Paper on Tax Administration, New Zeland Inland Revenue, Wellington 2015.

Malesky E.J., Straight Ahead on Red: How Foreign Direct Investment Empowers Subnational Leaders, “Journal of Politics” 2008, Vol. 70, DOI: dx.doi.org/10.1017/S0022381607080085.

Markowski B., Administracja skarbowa w Polsce, Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, Warszawa 1931.

MF, Historia administracji skarbowej w Polsce, Warszawa 2014.

Mirrlees J., Tax by Design: the Mirrlees Review, Oxford University Press, Oxford 2011.

Paying Taxes, PricewaterhouseCoopers International Limited, World Bank, Washington 2011.

Paying Taxes, PricewaterhouseCoopers International Limited, World Bank, Washington 2012.

Paying Taxes, PricewaterhouseCoopers International Limited, World Bank, Washington 2013.

Paying Taxes, PricewaterhouseCoopers International Limited, World Bank, Washington 2014.

Paying Taxes, PricewaterhouseCoopers International Limited, World Bank, Washington 2015.

Raczkowski K., Intellectual Capital Management in Tax Administration and Country’s Economic Growth Determined by Competitive Taxation, [w:] K. Raczkowski, L. Sulkowski (eds.), Tax Management and Tax Evasion, Peter Lang, Frankfurt am Main 2014.

Raczkowski K., Noga M., Klepacki J., Risk Management in the Polish Financial System. A Systemic Approach, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2016.

Schneidr F., Raczkowski K., Mróz B., Shadow Economy and Tax Evasion in the EU, “Journal of Money Laundering Control” 2015, No. 18(1).

Stiglitz J.E., Ekonomika sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.

System stworzony od podstaw, czyli prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków, EY, Warszawa 2014.

Ustawa o Służbie Celnej z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U z 2009 r., nr 168, poz. 1323).

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U z 2013 r., poz. 743).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.71
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:08
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 13:05:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Konrad Raczkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.