Analiza dyskryminacyjna ryzyka upadłości

Grzegorz Mentel

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


ryzyko bankructwa; analiza statystyczna; diagnoza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AIKED’10 Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Artificial intelligence, knowledge engineering and data bases, p. 83–87 World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Stevens Point, Wisconsin, USA ©2010.

Antonowicz P., Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2007.

Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej,

„Przegląd Organizacji” 2004, nr 6.

Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Rynek kapitałowy. Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. Oskara Langego, Wrocław 1998.

Lusztyn M.G., Value at Risk – zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2000.

Mandru L., Khashman A., Carstea C., David N., Patrascu L., The Diagnosis of Bankruptcy Risk Using Score Function, Recent Advances in Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases.

Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), „Życie Gospodarcze” 1994, nr 38.

Mentel G., Ryzyko rynku akcji, CeDeWu.pl, Warszawa 2013.

Nietyksza B., Eksperyment – ryzyko – odpowiedzialność karna, Warszawa 1967.

Pogodzińska M., Sojak S., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, AUNC, Ekonomia XXV, Zeszyt 299, Toruń 1995.

Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.

Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2011 roku, Warszawa 2012.

Wędzki D., Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej – wnioski z badań, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w UE, t. 1, D. Zarzecki D. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.409
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:21
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 16:24:09


Statystyki

Widoczność abstraktów - 464
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Grzegorz Mentel

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.