Evaluation of the support for cooperation between micro, small and medium-sized enterprises and research institutions from EU funds under the pilot programme “the Research Voucher”

Magdalena Mosionek-Schweda, Maciej Tokarski

Abstract


European
funds under the Regional Operational Programme for Kujawsko-Pomorskie Voivodeship for the years 2007-2013, Action 5.4 Strengthening regional capacity for research and development of technology. This project aimed to support micro, small and medium-sized enterprises located in Kujawsko-Pomorskie voivodeship that cooperate with research and science institutions to develop and implement innovative solutions. Beneficiaries received subsidies in the form of a  research voucher worth 25 000 PLN (for companies that have not benefited from the cooperation with research entities) and 50 000 PLN (for entrepreneurs who previously undertook such actions). The programme operator assumed that at least 170 innovative companies would benefit from such financial grants. In fact, 283 entrepreneurs submitted their applications, of which 199 received funds (including 122 companies that obtained the Research Voucher type 1 and 77 companies with the Research Voucher type 2).

Keywords


innovation; European funds; enterprises; research and science institutions

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ciechoński T., Całbecki: Musimy wydać 1,68 mld euro. Jak?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 16.03.2013 r.

Ciechoński T., Nasze firmy przyszłości. Zobacz, czym się zajmują, „Gazeta Wyborcza” z dnia 19.10.2012 r.

Ciechoński T., Nikt nie zasłużył na dotację - w puli było 38 mln, „Gazeta Wyborcza” z dnia 03.11.2011 r.

Cieśliński P., Jak zarobić na nauce?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 16.05.2011 r.

Czarnecki M., Naukowcy zrobią biznes na swoich wynalazkach, „Gazeta Wyborcza” z dnia 27.01.2010 r.

„Gazeta Pomorska”, Toruński biznes wyciąga ręce do naukowców, artykuł z dnia 24.02.2012 r., http://www.pomorska.pl.

Geneza i zadania Regionalnego Centrum Innowacyjności, http://www.utp.edu.pl/uczelnia/regionalne-centrum-innowacyjnosci.html.

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Voucher Badawczy, http://www.vb.kpzpip.pl.

Markiewicz P., Ratajczak R., Raport z badania fokusowego w ramach projektu inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu. Grupa: przedsiębiorcy, Bydgoszcz 2011.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012), Innowacje to odwaga myślenia, http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/zdaniem-ministra/zdaniem-ministra/artykul/innowacje-to-

odwaga-myslenia.

Paczewska K., Voucher badawczy dla Famoru. Przedsiębiorco, naukowcy pomogą!, „Gazeta Pomorska” strefa biznesu, z dnia 02.07.2012 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, Toruń, marzec 2013.

Waloch N., UMK: Chruścik zagości w naukowej kuźni, „Gazeta Wyborcza” z dnia 11.05.2011 r.

Wieloletni harmonogram konkursów RPO WK-P, http://mojregion.eu.

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, http://inkubator.wloclawek.pl.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.433
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:21
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 16:47:08


Statistics


Total abstract view - 440
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Magdalena Mosionek-Schweda, Maciej Tokarski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.