Ocena wsparcia współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi ze środków europejskich w  ramach pilotażowego programu „Voucher Badawczy”

Magdalena Mosionek-Schweda, Maciej Tokarski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


innowacyjność; fundusze europejskie; przedsiębiorstwa; jednostki badawczo-naukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciechoński T., Całbecki: Musimy wydać 1,68 mld euro. Jak?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 16.03.2013 r.

Ciechoński T., Nasze firmy przyszłości. Zobacz, czym się zajmują, „Gazeta Wyborcza” z dnia 19.10.2012 r.

Ciechoński T., Nikt nie zasłużył na dotację - w puli było 38 mln, „Gazeta Wyborcza” z dnia 03.11.2011 r.

Cieśliński P., Jak zarobić na nauce?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 16.05.2011 r.

Czarnecki M., Naukowcy zrobią biznes na swoich wynalazkach, „Gazeta Wyborcza” z dnia 27.01.2010 r.

„Gazeta Pomorska”, Toruński biznes wyciąga ręce do naukowców, artykuł z dnia 24.02.2012 r., http://www.pomorska.pl.

Geneza i zadania Regionalnego Centrum Innowacyjności, http://www.utp.edu.pl/uczelnia/regionalne-centrum-innowacyjnosci.html.

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Voucher Badawczy, http://www.vb.kpzpip.pl.

Markiewicz P., Ratajczak R., Raport z badania fokusowego w ramach projektu inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu. Grupa: przedsiębiorcy, Bydgoszcz 2011.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012), Innowacje to odwaga myślenia, http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/zdaniem-ministra/zdaniem-ministra/artykul/innowacje-to-

odwaga-myslenia.

Paczewska K., Voucher badawczy dla Famoru. Przedsiębiorco, naukowcy pomogą!, „Gazeta Pomorska” strefa biznesu, z dnia 02.07.2012 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, Toruń, marzec 2013.

Waloch N., UMK: Chruścik zagości w naukowej kuźni, „Gazeta Wyborcza” z dnia 11.05.2011 r.

Wieloletni harmonogram konkursów RPO WK-P, http://mojregion.eu.

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, http://inkubator.wloclawek.pl.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.433
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:21
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 16:47:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 302
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Magdalena Mosionek-Schweda, Maciej Tokarski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.