Wysokość opłat za zarządzanie a efektywność polskich funduszy nieruchomości

Paweł Oleksy

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


efektywność polskich funduszy nieruchomości; opłata za zarządzanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brueggeman W.B., Chen A.H., Thibodeau T.G. (1984), Real Estate Investment Funds: Performance and Portfolio Considerations, “Real Estate Economics”, vol. 12, no. 3.

Brueggeman W.B., Chen A.H., Thibodeau T.G. (1992), Some additional evidence on the performance of commingled real estate investment funds: 1972–1991, “The Journal of Real Estate Research”, vol. 7, no. 4.

Kaushik K., Pennathur A.K. (2012), An empirical examination of the performance of real estate mutual funds 1990–2008, “Financial Service Review”, nr 21.

Lin C.Y., Yung K. (2004), Real estate mutual Funds: Performance and persistence, “Journal of Real Estate Research”, 26.

Maurer R., Reiner F., Rogalla R. (2004), Return and risk of German open-end real estate funds, “Journal of Property Research”, vol. 21, no. 3.

Myer F.C., Webb J.R., He L.T. (1997), Issue in measuring performance of commingled real estate funds, “Journal of Real Estate Portfolio Management”, vol. 3, no. 2.

O’Neal E.S., Page D.E. (2000), Real estate mutual funds: abnormal performance and fund characteristics, “Journal of Real Estate Portfolio Management”, vol. 6, no. 3.

Perez K. (2012), Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa 2012.

Raport 2011, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, www.izfa.pl (25.04.2013).

Sarnowski K.A. (2011), Analiza funduszy inwestycyjnych w Polsce inwestujących w rynku nieruchomości - aktywa i efektywność, „Pieniądze i Więź”, nr 3.

Trzebiński A. (2012), Badanie efektywności polskich funduszy nieruchomości w latach 2005–2011, „Oeconomia Copernicana”, nr 4.

Urban K. (2007), Analiza opłacalności inwestowania w fundusze nieruchomości na rynku polskim, „Finansowanie Nieruchomości”, nr 22.

Załęczna M., Wolski R. (2008), Zamknięte fundusze nieruchomości jako nowoczesna forma inwestowania, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, nr 16.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.465
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:22
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 17:10:07

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Paweł Oleksy

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.