Polityka monetarna a rynek rządowych papierów dłużnych w strefie euro

Przemysław Panfil

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


polityka monetarna; rządowe papiery dłużne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Danmarks Nationalbank, Danish Government Borrowing and Debt, Copenhagen 2006.

EBC, Raport roczny 2012, Frankfurt nad Menem 2013.

http://www.deutsche-finanzagentur.de.

Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Pyka I., Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Sławiński A. (red.), Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C115 z 09.05.2008 r.).

www.ecb.europa.eu.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.477
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:23
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 17:16:28


Statystyki

Widoczność abstraktów - 82
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Przemysław Panfil

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.