Specificity of marketing policy in private banking

Rafał Płókarz

Abstract


Marketing policy applied for private banking activity has some substantial particularities. ATL-type strategies seem inefficient, while some BTL-type strategies are to be implemented. Especially dedicated, glamorous events, expense account, and some specific advertising and promotion techniques devoted to High Net Worth Individuals (HNWIs) seem to be efficient and relatively not so costly mean of marketing policy.
Polish private banking, while still in development, needs some shift in marketing policy. Some instruments remain underestimated while others are overestimated. Divergences make the customer relationship management business model more vulnerable during these trustworthiness crisis times.

Keywords


private banking; marketing; promotion; customer relationship management

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bicker L., Private Banking in Europe, Routledge, London 2003.

Dziawgo L., Private banking. Istota - koncepcja - funkcjonowanie, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.

Maude D., Global Private Banking and Wealth Management. The New Realities, John Wiley & Sons Ltd 2006.

Płókarz R., Wealth management – standardy zachodnie a pierwsze polskie doświadczenia, [w:] S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.

Płókarz R., Zarządzanie tradycyjną marką w XXI wieku, na przykładzie rodziny Rothschildów, [w:] Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2009.

Płókarz R., Private banking we współczesnej bankowości detalicznej, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość detaliczna, CeDeWu.pl, Warszawa 2011a.

Płókarz R., Transformacja bankowości offshore w bankowość onshore i jej finansowe konsekwencje, na przykładzie banku Rothschilda, [w:] Zarządzanie wartością instytucji finansowych,

„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4/5, Sopot 2011b.

Płókarz R., Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013a.

Płókarz R., Perspektywy rozwoju bankowości prywatnej w Polsce do 2017 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2013b (niepublikowane – niskonakładowa analiza komercyjna).

World Wealth Report 2012, Capgemini, RBC Wealth Management 2012.

World Wealth Report 2013, Capgemini, RBC Wealth Management 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.487
Date of publication: 2015-07-23 22:18:23
Date of submission: 2015-07-22 17:22:26


Statistics


Total abstract view - 268
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Rafał Płókarz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.