Banking loan guarantees as an state aid instrument during the financial crisis in EU Member States

Piotr Podsiadło

Abstract


This paper discusses guidelines for implementation of art. 107-109 of the Treaty on the Functioning of the European Union, from perspective of state guarantees for banks in wake of the financial crisis which descended on EU Member States. Qualitative analysis of bank loan guarantees was based on The Banking Communication of 13 October 2008. Statistical data for quantitative analysis was collected from European Commission reports issued about state aid granted to Member States. Discussed were criteria for granting that aid, verifying its objectives as well as measures and amounts approved by the Commission. Research theory was set out that the banking loans guarantees as a  state aid instrument were used predominantly by countries within the Euro zone, whilst states without the common currency had little in the way of that aid.

Keywords


crisis; state aid; financial institution; guarantees; European Union

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Commission Staff Working Document – Autumn 2012 update – Facts and figures on State aid in the Member States, European Commission, Brussels 21.12.2012, SEC(2012) 443 final.

Duffie D., How Big Banks Fail, Princeton University Press, Princeton 2011.

Godłów-Legiędź J., Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu, [w:] H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE, C 156/3 z 9 lipca 2009 r.).

Komunikat Komisji – Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego (Dz.Urz. UE C 270 z 25 października 2008 r.).

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane (Dz. Urz. UE, C 83 z 30 marca 2010 r.).

Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.497
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:23
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 19:59:03


Statistics


Total abstract view - 315
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Piotr Podsiadło

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.