Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian

Irena Pyka, Maria Czech

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


kredytowe instrumenty pochodne; ryzyko kredytowe; kontrakty CDS; jednopodmiotowe kontrakty CDS; wielopodmiotowe kontrakty CDS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bank Rozliczeń Międzynarodowych, http://www.bis.org (21.02.2013).

EBC timeline of the financial crisis, http://www.ecb.int/ecb/html/crisis.pl.html (20.02.2013).

International Swaps and Derivatives Association, www.isda.org (22.02.2013).

Jackowicz K., Pochodne instrumenty kredytowe (II). Zastosowania pochodnych instrumentów kredytowych i związane z tym problemy, „Bank i Kredyt 2001, nr 4.

Jajuga, K., O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego, [w:] D. Appenzeller, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe AE nr 49, Poznań 2004.

Kasapi A., Kredytowe instrumenty pochodne. Charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu, Oficyna

Ekonomiczna, Kraków 2002.

Krzyżkiewicz Z., Jaworski W.L., Puławski M., Walkiewicz R., Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa 2006.

Moser J., Credit Derivatives: The Lastest New Thing. Essays on Issues, The Federal Reserve Bank of Chicago, no. 130.

Neal R., Credit Derivatives: New Financial Instrumets for Controlling Credit Risk, “Economic Review Second Quarter” 1996.

O’Kane D., Modelowanie derywatów kredytowych. Jedno- i wielopodmiotowe kredytowe instrumenty pochodne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Pyka I., Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego, Difin, Warszawa 2012.

Sławiński A., Cywilizowanie rynku kredytowego, Rzeczpospolita”, 11 V 2009.

Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1999.

Zombirt J., Sekurytyzacja w świetle bankowych regulacji europejskich, Monografie i opracowania, nr 508, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.521
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:24
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 22:26:00


Statystyki

Widoczność abstraktów - 236
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Irena Pyka, Maria Czech

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.