Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej

Natalia Śmieja, Marek Pauka

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Słowa kluczowe


Catalyst; rynek instrumentów dłużnych; obligacje; kowenanty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Begley J., Restrictive covenants included in public debt agreements: an empirical investigation, “Working paper”, University of British Columbia, 1994.

Beneish M.D., Press E, Costs of Technical Violation of Accounting-Based Debt Covenant, “The Accounting Review” 1993, vol. 68, no. 2.

Billett M.T., King T.-H.D., Mauer D.C., Growth opportunities and the choice of leverage, debt maturity, and covenants, “Journal of Finance” 2007, vol. 62, no. 2.

Black F., The Dividend Puzzle, “Journal of Portfolio Management” 1976, no. 2.

Black F., Scholes M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities, “Journal of Political Economy” 1973, vol. 81, no. 3.

Bradley M., Roberts. M., The Structure and Pricing of Corporate Debt Covenants, “Working paper” 2004, Duke University.

Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and capital structure, “Journal of Financial Economics” 1976, no. 3.

Mansi S.A., Qi Y., Wald J.K., Debt Covenants and Bankruptcy Risk, “Working paper Virginia Tech” 2012, Concordia University.

Moir L., Sudarsanam S., Determinants of financial covenants and pricing of debt in private debt contracts: the UK evidence, “Accounting and Business Research” 2007, vol. 37, no. 2.

Myers S.C., Determinants of corporate borrowing, “Journal of Financial Economics” 1977, nr 5.

Nash R., Netter J., Poulsen A., Determinants of Contractual Relations Between Shareholders and Bondholders: Investments Opportunities and Restrictive Covenants, “Journal of Corporate Finance” 2003, nr 9.

Reisel N., On the value of restrictive covenants: An empirical investigation of public bond issues, “Working Paper” 2010, Southern Methodist University.

Smith C., Warner. J., On Financial Contracting: An Analysis of Bond Covenants, “Journal of Financial Economics” 1979, nr 7.

Sweeney A.P., Debt Covenant Violations and Managers’ Accounting Responses, “Journal of Accounting and Economics” 1994, 17.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.551
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:25
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 22:52:53


Statystyki

Widoczność abstraktów - 210
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Natalia Śmieja, Marek Pauka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.