Financial intermediaries’ capital management strategies effectiveness based on investment funds and open pension funds performances

Paweł Trippner

Abstract


Financial intermediaries are very important element of the financial system. They operate in the financial market, as institutions that allow households and companies convert savings to investments.
The purpose of submitted article is to characterize the essence of Investment funds companies and Common Pension Companies as financial intermediaries, that manage investment funds and open pension funds, that invest funds, entrusted to them in the financial markets. Their investment strategies and methods to measure the effectiveness of their investment policies have been characterized.
Due to the research hypothesis pension funds perform have obtained higher effectiveness in capital management, compared to investment funds, which have, a  similar structure of investment portfolios, as well as in comparison to the funds, using different investment strategies.

Keywords


collective investor; investment funds; open pension fund; capital management; investment profitability

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008.

Dobosiewicz Z., Wprowadzenie do finansów i bankowości, PWN, Warszawa 2009.

Dybał M., Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa 2008.

Jensen M.C., The performance of mutual funds in the period 1945–1964, “Journal of Finance” 1968, May, vol. 23.

Nacewski J., Zabielski K., Funkcjonowanie rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2000.

Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.

Proniewski M., Niedźwiedzki A., Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i praktyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.

Sharpe W.F., Mutual fund performance, “Journal of Business”, 1966, no. 1.

Szturo M., Rynek usług zarządzania aktywami finansowymi, CeDeWu, Warszawa 2010.

Treynor J.L., How to rate management of investment funds, “Harvard Business Review” 1965, no. 1.

Wawiernia A., Jonek-Kowalska I., Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego, CeDeWu, Warszawa 2009.

Wypych M., Finanse i instrumenty finansowe, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – Absolwent, Łódź 2000.

Akty prawne

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 1997 Nr 139, poz. 933).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 2003 Nr 170, poz. 1651. z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2011 Nr 75, poz. 398).

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 70.

Bibliografia elektroniczna

www.analizy.pl.

www.knf.gov.pl.

www.notoria.pl – raporty online dla uczelni wyższych 2009–2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.573
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:25
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 23:05:24


Statistics


Total abstract view - 205
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Paweł Trippner

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.