The role of limited joint stock companies in holding operation

Elzbieta Wrońska-Bukalska

Abstract


In the last five years there has been growing number of limited joint stock companies. It is the result of their usefulness in the tax optimization. It is especially true for capital group of companies (holdings). All incomes earned by limited joint stock company belongs to the owners and income taxes are to be paid by the owners not the company (not by the company). Thus, it is possible to avoid double-taxation.
What’s more, it is possible not to pay taxes at all. But it requires the capital group cooperation with investment funds. All earnings gained by investment fund are tax free. Arranging capital group structure by employing limited joint stock companies and investment fund gives an investor opportunity to defer paying income taxes – income taxes are paid after investor selling his participation certificate or after liquidation of investment fund.

Keywords


tax optimization; holding; partnership; investment funds

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Helin A. (red.), Fuzje i przejęcia. Wybrane aspekty integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Kreft Z., Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.

Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.

Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.

Tomczykowski P., Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa, „Parkiet” z 28.10.2009.

Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 361 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Wrońska E.M., Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych w zarządzaniu grupą kapitałową, [w:] Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, J. Duraj (red.), Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica 278, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.635
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:27
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 13:15:05


Statistics


Total abstract view - 722
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Elzbieta Wrońska-Bukalska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.