Wykorzystanie spółki komandytowo-akcyjnej w działalności grupy kapitałowej

Elzbieta Wrońska-Bukalska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


optymalizacja podatkowa; holding; spółka osobowa; fundusze inwestycyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Helin A. (red.), Fuzje i przejęcia. Wybrane aspekty integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Kreft Z., Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.

Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.

Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.

Tomczykowski P., Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa, „Parkiet” z 28.10.2009.

Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 361 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Wrońska E.M., Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych w zarządzaniu grupą kapitałową, [w:] Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, J. Duraj (red.), Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica 278, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.635
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:27
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 13:15:05

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Elzbieta Wrońska-Bukalska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.