Ecologization of modern banks versus their economic efficiency

Justyna Zabawa

Abstract


Ecologization of banks is discussed, as a  recent and growing trend on the modern market of financial services. This reorientation towards ecology may be a  major factor in securing long-term competitive advantage of financing institutions. This paper presents determinants of this eco-shift observed in banks. The Respect Index was also analysed in the study of the degree of involvement in the process of ecologization of modern banks. Then the economic efficiency of the green banks was examined versus the banking sector in Poland.

Keywords


bank; corporate social responsibility (CSR); ecologization of bank

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Capiga M., Określanie pozycji rynkowej banku komercyjnego, [w:] Finanse w procesie urynkowienia gospodarki, K. Znaniecka (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1994.

Dziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Graczyk A., Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Iwanicz-Drozdowska M., Metody oceny działalności banku. Studia finansowo-bankowe, Poltext, Warszawa 1999.

Jurkowska A., Współczynnik wypłacalności jako nadzorcza miara adekwatności kapitałowej, [w:] Zarządzanie instytucjami kredytowymi, A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), C.H. Beck, Warszawa 2012.

Kobyłko G., Zaremba S., Świadomość ekologiczna a funkcjonowanie przedsiębiorstwa, [w:] Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, G. Kobyłko (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Korenik D., O roli służebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.

Orechwa-Maliszewska E., Worobiej E., Sprawozdawczość i analiza finansowa banku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008.

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (marzec 2013).

Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 1997 Nr 140, poz. 939 z późniejszymi zmianami).

www.odpowiedzialni.gpw.pl (kwiecień 2013).




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.651
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:27
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 13:22:34


Statistics


Total abstract view - 827
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

Indicators



Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Justyna Zabawa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.