Ekologizacja współczesnych banków a ich ekonomiczna efektywność

Justyna Zabawa

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


bank; społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR); ekologizacja banku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Capiga M., Określanie pozycji rynkowej banku komercyjnego, [w:] Finanse w procesie urynkowienia gospodarki, K. Znaniecka (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1994.

Dziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Graczyk A., Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Iwanicz-Drozdowska M., Metody oceny działalności banku. Studia finansowo-bankowe, Poltext, Warszawa 1999.

Jurkowska A., Współczynnik wypłacalności jako nadzorcza miara adekwatności kapitałowej, [w:] Zarządzanie instytucjami kredytowymi, A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), C.H. Beck, Warszawa 2012.

Kobyłko G., Zaremba S., Świadomość ekologiczna a funkcjonowanie przedsiębiorstwa, [w:] Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, G. Kobyłko (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Korenik D., O roli służebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.

Orechwa-Maliszewska E., Worobiej E., Sprawozdawczość i analiza finansowa banku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008.

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (marzec 2013).

Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 1997 Nr 140, poz. 939 z późniejszymi zmianami).

www.odpowiedzialni.gpw.pl (kwiecień 2013).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.651
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:27
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 13:22:34

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Justyna Zabawa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.