Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego

Tomasz Zieliński

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


bank; ryzyko; zaufanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewski M., Toksyczne opcje walutowe, http://www.ipo.pl.

Flajterski S., W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami bankowymi. Usługi 2009, UE, Poznań 2009.

Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga dobrobytu, Ossolineum, Warszawa–Wrocław 1997.

Gasparski W. (red), Uczciwość w świecie finansów, WSPIZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.

Giarla M.J., Smith Breeden Associates, Inc., Asset/Liabilty Management, edited by: Frank J. Fabozzi i Atsuo Konishi, Probus Publishing Co., Chicago 1991.

Góral L., Nadzór bankowy, PWE, Warszawa 1998.

Iwanicz-Drozdowska M., Lepczyński B., Znaczenie regulacji i instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego dla stabilności finansowej, „Bank i Kredyt” 2011, nr 5, dodatek.

Janiak A., O przywilejach bankowych, cz. 3, „Prawo Bankowe” 2000, nr 11.

Keynes J.M., 1931, cyt. za: M. Wolf, Securitisation: life after death, „Financial Times”, październik 2007, http://www.ft.com/.

Kozieł H., Koniec banków, jakie znamy, „Bloomberg Businessweek Polska” 2013, nr 13.

Milic-Czerniak R., Etyka w działalności banków, „Bank” 2012, nr 7–8.

Orłowski W.M., Kanty na kontach, „Polityka” 2011, nr 50.

Pietrzak B., Polański Z. (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Pomerleano M., The Basel II concept leads to a false sense of security, „Financial Times” 2010, February 3.

Półtorak B., Bank jako instytucja zaufania – czas wrócić do korzeni, Bankier.pl 2011-11-02.

Smoczyński W., Rzeź rekinów, „Polityka” 2008, nr 39.

Steingart G., „Der Spiegel”, cyt. za: „Forum” 2008, nr 41.

System gwarantowania depozytów w Polsce, skrypt, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, http://www.bfg.pl/strefa-dokumentow/system-gwarantowania-skrypt.

Szpringer Z., Unia bankowa, INFOS – Biuro Analiz Sejmowych, 18 kwietnia 2013.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Wancer J., Dziekoński P., Nowe modele czy powrót do tradycyjnej bankowości, „Gazeta Bankowa”,

października 2011.

Warner J., Sorry, „Forum” 2012, nr 28.

Zalega D., Jak banki sterują demokracją, „Przekrój” 2012, nr 12.

Zdanowicz B., Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank” 2007, nr 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.673
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:28
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 13:30:43

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Tomasz Zieliński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.