The contemporary bank versus paradigm of public trust

Tomasz Zieliński

Abstract


Evaluation of contemporary bank is usually determined by the experience of financial crises with banks in the leading role. In this context, the idea that the bank is the subject of a  special social mission is more and more questionable. The dilemma of “public confidence” in the bank requires attention to the nature of trust in business relationships. The study highlights the three perspectives of the trust based relationship, known as: the bill of trust, immanent credibility and forced trust. Presented on selected examples, the implementation of the idea of trust in each of these areas is undermined. The underlying cause of this is fundamental systematic conflict. It does not allow state institutions to effectively control the banks, while, at the same time, taking over the responsibility for their safety. The only way out of this impasse is separation of deposit – credit banking (which would be under the control of the state) from investing activities. This would mean a  return of the Glass Steagall Act spirit. This concept is considered at the work on the next instalment of the Basel regulations (Basel III) as well as the “banking union”.

Keywords


bank; risk; trust

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Andrzejewski M., Toksyczne opcje walutowe, http://www.ipo.pl.

Flajterski S., W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami bankowymi. Usługi 2009, UE, Poznań 2009.

Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga dobrobytu, Ossolineum, Warszawa–Wrocław 1997.

Gasparski W. (red), Uczciwość w świecie finansów, WSPIZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.

Giarla M.J., Smith Breeden Associates, Inc., Asset/Liabilty Management, edited by: Frank J. Fabozzi i Atsuo Konishi, Probus Publishing Co., Chicago 1991.

Góral L., Nadzór bankowy, PWE, Warszawa 1998.

Iwanicz-Drozdowska M., Lepczyński B., Znaczenie regulacji i instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego dla stabilności finansowej, „Bank i Kredyt” 2011, nr 5, dodatek.

Janiak A., O przywilejach bankowych, cz. 3, „Prawo Bankowe” 2000, nr 11.

Keynes J.M., 1931, cyt. za: M. Wolf, Securitisation: life after death, „Financial Times”, październik 2007, http://www.ft.com/.

Kozieł H., Koniec banków, jakie znamy, „Bloomberg Businessweek Polska” 2013, nr 13.

Milic-Czerniak R., Etyka w działalności banków, „Bank” 2012, nr 7–8.

Orłowski W.M., Kanty na kontach, „Polityka” 2011, nr 50.

Pietrzak B., Polański Z. (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Pomerleano M., The Basel II concept leads to a false sense of security, „Financial Times” 2010, February 3.

Półtorak B., Bank jako instytucja zaufania – czas wrócić do korzeni, Bankier.pl 2011-11-02.

Smoczyński W., Rzeź rekinów, „Polityka” 2008, nr 39.

Steingart G., „Der Spiegel”, cyt. za: „Forum” 2008, nr 41.

System gwarantowania depozytów w Polsce, skrypt, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, http://www.bfg.pl/strefa-dokumentow/system-gwarantowania-skrypt.

Szpringer Z., Unia bankowa, INFOS – Biuro Analiz Sejmowych, 18 kwietnia 2013.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Wancer J., Dziekoński P., Nowe modele czy powrót do tradycyjnej bankowości, „Gazeta Bankowa”,

października 2011.

Warner J., Sorry, „Forum” 2012, nr 28.

Zalega D., Jak banki sterują demokracją, „Przekrój” 2012, nr 12.

Zdanowicz B., Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank” 2007, nr 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.673
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:28
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 13:30:43


Statistics


Total abstract view - 694
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Tomasz Zieliński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.