Ryzyko finansowe sektora przedsiębiorstw Ukrainy we współczesnych warunkach gospodarczych

Igor Alieksieiev, Yakiw Kuznetsov, Michajło Yastrubskyy

Streszczenie w języku polskim


W artykule poddano analizie proces dostosowywania się ukraińskich przedsiębiorstw do niekorzystnych warunków ekonomicznych będących następstwem kryzysu finansowego. Autor opisuje metody
eliminacji ryzyka, wśród których za najskuteczniejsze uznaje podział ryzyka między stronami w  działalności gospodarczej, ubezpieczenie od ryzyka, tworzenie rezerw na pokrycie niespodziewanych wydatków, neutralizację częściowego ryzyka, redukcję ryzyka w  zakresie finansowania. W  stosowaniu powyższych metod autor widzi możliwość eliminacji zjawisk kryzysowych w  skali globalnej.

Słowa kluczowe


sektor przedsiębiorstw; procesy globalizacji; rynek finansowy; kryzys finansowy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997.

Fabozzi F., Modigliani F., Capital Markets. Institutions and Instruments, Prentice Hall, Pearson Education International, 2003.

Farrell J.L., Jr., Portfolio Management: Theory and Application, McGraw-Hill, Inc., 1997.

Financial architecture of the post-crisis world: efficiency and/or justice?: Summary of the report on the materials of the international study “Financial architecture of the post-crisis world: efficiency of solutions” / Institute of post-crisis world. 2009. April–May. 16 p. [Electronic resource]:

Access: http://www.postcrisisworld.org/files/book_small_all.pdf.

Financial stability review. 2010. [Electronic resource]. Access http://www.ecb.europa.eu/pub/ pdf/other/financialstabilityreview201006en.pdf.

Haugen R.A., Modern Investment Theory, Prentice Hall, 1993.

Hlobal’na finansova kryza 2008 roku, Material z Vikipediï – vil’noï entsyklopediï. [Elektronnyў resurs]. Dostupno z: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB% B0_2008

Omel’yanovych L.O., Finansova hlobalizatsiya, in: L.O. Omel’yanovych. Torhivlya i rynok Ukraïny: temat. zb. nauk. pr. Vyp. 31, t. 2. Holov. red. O.O. Shubin. Donets’k: DonNUET, 2011, 407 p. [Elektronnyў resurs]. Dostupno z: http://www.nbuv.gov.ua /2011_31_2/Omelyan.pdf.

Parkhomenko A.A., Vzaymodeўstvye real’noho y fynansovoho sektorov ékonomyky na étape fynansovoho kryzysa. Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho unyversyteta, no. 338 (sentyabr’ 2010), pp. 149–151. [Elektronnyy̆ resurs] Dostupno z: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/338/ image/338–149.pdf.

Prykhod’ko B.V., Finansovi rynky v umovakh hlobalizatsiï. [Elektronnyy̆ resurs]. Dostupno z: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1165

Redhed K. Hughes, S., Management of Financial Risks. Transl. from English. INFRA, Moscow, 1996.

Robert C. Higgins, Analysis for Financial Management. 10th ed. McGraw-Hill, Irwin, New York, NY, 2012, 459 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.4.7
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:54
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 18:54:54

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Igor Alieksieiev, Yakiw Kuznetsov, Michajło Yastrubskyy

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.