Stosunki finansowe między bankami komercyjnymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi: zasady organizowania i ryzyka

Volodymyr Chybaj, Oleksandra Tesak

Streszczenie w języku polskim


W  pracy zaproponowano system zasad optymalizujących relacje finansowe pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi a  bankami komercyjnymi. Uzasadniono podejście metodyczne do oceny ryzyka tych relacji na różnych etapach współpracy. W  szczególności zaproponowano model identyfikacji wskaźników charakteryzujących poziom ryzyka z  perspektywy obu stron (banku i przedsiębiorstwa).

Słowa kluczowe


stosunki finansowe; banki komercyjne; przedsiębiorstwa przemysłowe; ryzyko

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Allan J., Booth P., Verrall R., Walsh D., The Management of Risks in Banking, “British Actuarial Journal”, 1998, vol. 4.

Butenko O.I., The financial and credit relations in the economic system, “Scientific Bulletin of Chernivtsi University: Economics”, 2008, no 368–369.

Boyd J., Nicolo G., The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited, “The Journal of Finance”, 2005, no 3.

Cebenoyan S., Strahan P., Risk Management, Capital Structure and Lending at Banks, “Journal of Banking and Finance”, 2004, no. 28.

Chybaj V.M., Disadvantages tools of economic analysis and ways of their elimination: scientific and practical aspects, “Actual Problems of Economy”, 2012, no. 4 (130).

Chybaj V., Tesak O., Methods of analysis the risk of relationships between industrial enterprises and the subjects of its internal and external environment, “Actual Problems of Economy”, 2011, no 9 (123).

Dimakos X., Aas K., Integrated Risk Modelling, “Statistical Modelling”, 2004, no 4.

Epifanov A.O., Dehtjar N.A., Melnyk T.M., Shkoljnyk I.O., Estimation of credit and investment attractiveness of entities: Monograph. Edited by A.O. Epifanov, Sumy: UABS NBU, 2007.

Krishnan C., Ritchen P., Thomson J., Monitoring and Controlling Bank Risk: Does Risky Debt Help?, “The Journal of Finance”, 2005, no 1.

Melnyk O.G., Contradictions of the national legal framework in the area of economic diagnostics of enterprises, “Actual Problems of Economy”, 2010, no. 9 (111).

Sidor G., Evaluation of credit risk and how to protect

it, “Economic Analysis”, 2008, no. 2, pp. 155–157.

Siemiska E., Finansowa kondycja firmy: metody pomiaru i oceny, Poltext, Warszawa 2003.

Statistical issues of the National Bank of Ukraine in March 2013. Mode of access: http://www.bank.gov.ua.

Vorobjova O.I., Areas of concentration of major risk lending in Ukraine, “Finance, Banking, Investment: Scientific Bulletin”, 2009, no. 1, pp. 6–13.

Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości: przedsiebiorstwa i banku, Difin, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.4.15
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:55
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 19:12:53


Statystyki


Widoczność abstraktów - 417
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Volodymyr Chybaj, Oleksandra Tesak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.