Analiza popytu konsumpcyjnego jako endogennego czynnika rozwoju potencjału innowacyjnego gospodarki

Oleksandra Gumeniuk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł wskazuje na potencjał rozwoju innowacyjnej gospodarki narodowej jako zbioru wzajemnie powiązanych zasobów i możliwości ich wdrożenia oraz realizacji interesów indywidualnych, zbiorowych i publicznych. W artykule zbadano kategorię rozwoju innowacji w  zakresie potencjału endogenicznego Ukrainy. Składowe potencjału endogenicznego są analizowane głównie z perspektywy takich elementów jak popyt konsumpcyjny. Krajowy popyt konsumpcyjny analizowany jest z uwzględnieniem głównych sektorów instytucjonalnych: przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i sektora rządowego.

Słowa kluczowe


rozwój innowacji; wewnętrznego potencjału innowacyjnego rozwoju; konsument potencjał; stabilność finansowa przedsiębiorstw; tworzywo dobrobytu gospodarstw domowych; rozwój gospodarczy kraju

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


(Http://www.management.com.ua/strategy/str144.html)

Big Dictionary of Modern Ukrainian Language, Publisher “Perun”, 2005.

Declaration of Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Concept of National Innovation System” of 15.10.2008, no. 2691/01-06-1-3-03.

www.ukrstat.gov.ua

Economic Encyclopedia: in three volumes. Vol. 1. Editorial Board.: S. Mocherny and others. K., CC Academy, 2000, 864 p.

Pavlenko I., Goncharov N., Shvydanenko G., Economics and organization innovation: Teaching method. Kyiv National Economic University, Kyiv, 2002, 150 p., p. 28–31.

Semykina M., Pasyeka S., Innovative work: diagnostic problems levers of activation: monograph, LLC “MAKLAUT”, 2012, 320 pp.

Shkolnik I., Leonov S., Boyarko I., The financial standing of Ukraine: Statistical Analysis Review, State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking National Bank of Ukraine.” Sumy: DVNZ “UABS NBU”, 2012, 69 p.

State Treasury Service of Ukraine. Budget Execution 2011. www.treasury.gov.ua

Innovation and Science. Statistical Bulletin. State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, 2011. 45 p., p. 27.

World Bank Organization. How we classify countries. http://data.worldbank.org/about/country-classifications.

Zabedyuk M., Endogenous potential of the region: the nature and structure of the block, http://intkonf.org/zabedyuk-ms-endogenniy-potentsial-regionu-sutnist-ta-strukturna-budova/).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.4.47
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:56
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 19:27:05


Statystyki

Widoczność abstraktów - 187
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Oleksandra Gumeniuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.