Dochód jako rachunkowa ocena efektywności operacyjnej spółki

Lyubomyr Pylypenko

Streszczenie w języku polskim


Autor prezentuje dochód jako wielowymiarową kategorię ekonomiczną. Analizuje teoretyczne koncepcje w  zakresie wpływu struktury zainwestowanego kapitału na wielkość dochodów, na ich powstawanie i  dystrybucję. W  artykule została zaprezentowana koncepcja wpływu kapitału finansowego na ocenę bieżących wyników finansowych spółki oraz koncepcję kapitału rzeczowego. Autor stwierdza, iż przedsiębiorstwa traktują dochody księgowe jako narzędzie odzwierciedlające wzrost wartości podmiotu w  danym okresie sprawozdawczym.

Słowa kluczowe


dochód; zysk; sprawozdawczość finansowa; efektywność operacyjna spółki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baetge Jörg. Bilanzen, 4., uberarbeitete Auflage. Idw-Verlag GmbH: Düsseldorf, 1996. Russian edition. Publishing House: Buhgalterskiy uchet, Moscow, 2000.

Белоусов А.И., Учетная мысль: эволюция развития: монография, А.И. Белоусов. Вузовская книга, М., 2011. 160 p.

DiPiazza Samuel A. Jr., Eccles Robert G., The Future of Corporate Reporting, John Wiley & Sons, Inc., 2002. Russian edition, Alpina Publisher, Moscow, 2003.

Hendriksen Eldon S., Van Breda Michael F., Accounting Theory, McGraw-Hill Professional, 1991, Russian edition, Finance and Statistics, Moscow, 2000.

Пачоли Л. Трактат о счетах и записях, Под. ред. Я.В. Соколова, Финансы и статистика, М., 2001, 368 p.

Sutherland J., Canwell D., Key Concepts in Accounting and Finance, Palgrave MacM., 2004. Russian edition, Balance Business Books, Dnipropetrovsk, 2005.

Яремко І.Й., Економічні категорії в методології обліку: монографія, І.Й. Яремко. Каменяр, Львів, 2002, 192 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.4.105
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:59
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 20:06:46

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Lyubomyr Pylypenko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.