Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Maciej Bolisęga

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


Europa Środkowo-Wschodnia; wzrost gospodarczy; kryzys finansowy; kurs walutowy; handel zagraniczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baldone S., Sdogati F., Tajoli L., Patterns and determinants of international fragmentation of production: Evidence from outward processing trade between the EU and Central Eastern European countries, Springer-Verlag 2001.

Cline R.W., Williamson J., Key Asian Currencies Still Substantially Undervalued with Respect to Dollar, Peterson Institute, Waszyngton 2008.

European Commission, European Economic Forecast – Autumn 2012, European Union 2012.

Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, WN PWN, Warszawa 2010.

Instytut Ekonomiczny NBP, Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – maj 2009, NBP, Warszawa 2009.

MFW, IMF World Economic Outlook, April 2004, Box A2.

MFW, IMF World Economic Outlook – October 2012, Waszyngton 2012.

Ministerstwo Gospodarki, Polska 2012. Raport o stanie handlu zagranicznego, Warszawa 2012.

Montiel P.J., International Macroeconomics, Wiley–Blackwell 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.53
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:10
Data złożenia artykułu: 2015-07-23 22:06:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Maciej Bolisęga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.