Przyszłość integracji w świetle analizy źródeł kryzysu idei europejskiej

Helena Tendera-Właszczuk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim.

Słowa kluczowe


Unia Europejska, modele integracji, kryzys idei europejskiej, przyszłe scenariusze dla Unii Europejskiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barcz J. (2010), Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.

European Economic Governance in an International Context, European Commission 2013.

Godino R., Verder F. (2014), Heading Towards a European Federation: Europe’s Last Chance, „Notre Europe Policy Paper”, No. 105.

Habermas J. (2012), The Crisis of the European union. A Response, Cambridge Polity Press.

Iszkowski K. (2009), Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach integracji, Wyd. Difin, Warszawa.

Matusik D. (2009), Koncepcje federacji europejskiej a europejskie procesy integracyjne, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Niedziółka T. (2010), Przyszłość Unii Europejskiej po kryzysie gospodarczym, „Studia i Materiały”, nr 17.

Quo vadis Europo III? (2009), [w:] E. Piontek, K. Karasiewicz (red.), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.

Reflection Group (2013), New Pact for Europe 2013 – Strategic Options for Europe’s Future, European Commission.

Tendera-Właszczuk H. (red.) (2014), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Wyd. Difin, Warszawa.

Tendera-Właszczuk H. (red.) (2012), Unia Europejska po traktacie lizbońskim. Wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Wessels W. (2013), The Political Implications of European Economic Integration – Towards a Political Union. Conference „The political implication of European economic integration”, Brussels, 14 November 2013.

http://ec.europa.eu

http://www.presseurop.eu
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.2.205
Data publikacji: 2015-07-28 13:12:35
Data złożenia artykułu: 2015-07-28 10:39:31

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Helena Tendera-Właszczuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.