Unia bankowa jako element europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego

Jerzy Węcławski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim.

Słowa kluczowe


stabilność finansowa, instytucje finansowe ważne systemowo, nadzór bankowy, unia bankowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arcand J.-L. et al. (2012), Too Much Finance?, „IMF Working Paper”, WP/12/161.

Banking Structures Report (2013), European Central Bank, November 2013.

Boegl M. (2013), Die neue Bankenaufsicht bei EZB, „Die Bank”, nr 9.

Boegl M. (2013), Nationale makroprudenzielle Aufsicht etabliert, „Die Bank”, nr 6.

Council Regulation (EU) No. 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, L 287/63, 29 October 2013.

Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, L 176/13, 27th June 2013.

Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes, L 173/149, 12 June 2014.

Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, OJ L 173, 12 June 2014.

European Financial Stability and Integration Report 2012, European Commission, April 2013.

Global Financial Development Report 2013. Rethinking Role of the State in Finance (2012), The World Bank, Washington.

Goedeckemeyer K.H. (2014), Fűr die Bankenunion gut gerűstet, „Die Bank”, nr 5.

High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector (2012), Chaired by E. Liikanen, Final Report, Brussels, 2 October 2012.

Hryckiewicz A., Pawłowska M. (2014), Zmiany w sektorze finansowym oraz ich wpływ na system finansowy w krajach UE, „Ekonomista”, nr 4.

Jordan T. (2013), Banken immer noch too big to fail, „Finanz und Wirtschaft”, nr 72.

Małecki W. (2014), Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje, „Ekonomista”, nr 4.

Meller F. (2013), Banken als Intermediäre im traditionellen Bankengeschäft – Bedrohung durch Basel III?, „Corporate Finance law”, No. 2.

Merler S., Wolff G.B. (2013), Ending uncertainty: recapitalisation under European Central Bank supervision, „Breugel Policy Contribution”, 18 December 2013.

Mitręga-Niestrój K. (2011), Siatka bezpieczeństwa finansowego w Eurosystemie – stan obecny i perspektywy, [w:] J. Żabińska (red.), Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, CeDeWu, Warszawa.

Ortgies J. (2013), Auf der Zielgeraden, „Die Bank”, nr 2.

Sławiński A. (red.) (2011), Polityka pieniężna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Proposal of the European Parliament and of the Council on structural measures improving the resilience of EC credit institutions, 2014/0020/COD, 3 February 2014.

Regulation (EU) No 1093/2010 OF THE European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), L331/12, 15 December 2010.

Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms, L 176/13, 27 June 2013.

Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund, L 225, 30 July 2014.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. (2014), Narodowy Bank Polski, Warszawa.

Röseler R. (2014), Bankenaufsicht im Wandel, „Die Bank”, nr 4.

Smaga P. (2014), Optymalny kształt pierwszego filara unii bankowej, „Ekonomista”, nr 4.

Sytuacja polskiego sektora bankowego (2012), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, listopad 2012.

Top 1000 World Banks Ranking (2013), „The Banker”, 1 July 2013.

Zaleska M. (red.), Unia bankowa, Difin S.A., Warszawa 2013.

Völz M., Vedow M. (2011), Market discipline and too-big-to-fail in the CDS market: Does banks’ size reduce market discipline?, „Journal of Empirical Finance”, Vol. 18. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jempfin.2011.01.001

Żabińska J. (2014), Unia bankowa, [w:] J. Pietrucha, J. Żabińska (red.), Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, Difin S.A., Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.2.233
Data publikacji: 2015-07-28 13:12:36
Data złożenia artykułu: 2015-07-28 11:00:50

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Jerzy Węcławski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.