Changes in the developmental potential of Lublin in relation to the largest Polish cities

Urszula Wich

Abstract


The studies were aimed at assessing the relationships and changes in the developmental potential of Lublin, i.e. in the level of development, fulfilled functions, the city`s capital and its economic situation. They created prerequisites for concluding about Lublin`s position among the largest cities in Poland and its possible effects upon developmental processes in the region of Lublin. The study results demonstrated that changes in Lublin`s economy head towards modernizing it, which improves its position in the group of Poland`s largest cities and strengthens its influence upon developmental processes in the region. These changes are of durable nature, because they are based on innovations and development of research-developmental activities, focused on practical effects.


Keywords


town/city, developmental potential, substitution and complementariness of total capital components, economic situation

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Domański R. (2003), Czasowa i przestrzenna nieciągłość rozwoju miast oraz metod zarządzania nimi, [w:] R. Domański (red.), Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 204.

Domański R. (2005), Warunki wzbudzania samowzmacniającego rozwoju gospodarki miasta. Studium metropolii poznańskiej, [w:] T. Marszała (red.), Gospodarka w przestrzeni polskich miast, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 216.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010‒2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. Synteza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010 r.

Lublin w liczbach 2012 (2013), Urząd Statystyczny w Lublinie.

Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.

Miasta w liczbach 2012 (2013), GUS.

Miasta wojewódzkie, podstawowe dane statystyczne (2004), GUS, nr 5.

Miasta wojewódzkie, podstawowe dane statystyczne (2008), GUS, nr 15.

Polityka regionalna w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 10 lipca 2010 r.

Smętowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2009), Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje, Uniwersytet Warszawski, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1.

Swianiewicz P. (2012), Konkurencja o środki unijne w opiniach polityków i pracowników samorządowych, Uniwersytet Warszawski, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2.

Roczniki statystyczne miast: Krakowa, Poznania, Wrocławia (2013), Urzędy Statystyczne w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu.

Roczniki statystyczne województw, GUS: 2005, 2008, 2013.

Wich U. (2009), Przestrzeń gospodarcza Lublina, [w:] J. Styka (red.), Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie, „Stare i Nowe Struktury Społeczne w Polsce”, t. X, Wyd. UMCS, Lublin.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.2.247
Data publikacji: 2015-07-28 13:12:36
Data złożenia artykułu: 2015-07-28 11:13:50


Statistics


Total abstract view - 647
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Urszula Wich

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.