Wybrane determinanty zmian dochodów podatkowych samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999–2014

Marek Kazimierz Pypeć

Streszczenie w języku polskim


Dochody podatkowe są bardzo istotną, ale też stosunkowo zmienną częścią dochodów ogółem samorządu terytorialnego w Polsce. Ich rozmiary w latach 1999–2014 były determinowane szeregiem różnorodnych czynników o często sprzecznym oddziaływaniu. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim ustawowe zmiany w konstrukcji udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz stosowanie ulg, zwolnień i odroczeń zarówno w podatkach gminnych, jak i państwowych. 


Słowa kluczowe


podatki; dotacje i dochody; podatki państwowe i samorządowe; analiza działalności władz lokalnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GUS, Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku, 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2014 [data dostępu: 20.09.2015].

Internetowy System Aktów Prawnych, isap.sejm.gov.pl [data dostępu: 20.09.2015].

MF, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2000–2013, 2013a, www.finanse.mf.gov.pl/pit/statystyki/-/document_library_display/8Wpj/view/2970107 [data dostępu: 20.09.2015].

MF, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2000–2013, 2013b, www.finanse.mf.gov.pl/cit/statystyki/-/document_library_display/tC4b/view/3063489 [data dostępu: 20.09.2015].

MF, Informacja Ministerstwa Finansów o wielkości udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z lat 1999–2012, 2013c, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/kwoty-i-wskazniki [data dostępu: 20.09.2015].

MF, Sprawozdania Ministerstwa Finansów z wykonania budżetów samorządu terytorialnego z lat 2003–2013, 2013d, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [data dostępu: 20.09.2015].

MF, Sprawozdania Ministerstwa Finansów z wykonania budżetów samorządu terytorialnego z lat 1999–2014, 2014, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [data dostępu: 20.09.2015].

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. z 1998 r., nr 150, poz. 983).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r., nr 203, poz. 1966).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.315
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:22
Data złożenia artykułu: 2015-07-28 12:31:44


Statystyki

Widoczność abstraktów - 289
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Marek Kazimierz Pypeć

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.