Selected Determinants of Changes in the Tax Revenue of Local Governments in Poland in the Years 1999–2014

Marek Kazimierz Pypeć

Abstract


Tax revenue is a very important, but also relatively variable part of Polish local governments’ revenue. During the years 1999–2014, tax revenue value was determined by a number of various factors, often with a contradictory impact. These factors include, above all, statutory changes in tax revenue share in the revenue of the state budget and the use of tax relief, exemptions and deferrals in both municipal and state taxes.


Keywords


taxes; subsidies and revenue; state and local taxation; subsidies and revenue; regional government analysis

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


GUS, Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku, 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2014 [data dostępu: 20.09.2015].

Internetowy System Aktów Prawnych, isap.sejm.gov.pl [data dostępu: 20.09.2015].

MF, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2000–2013, 2013a, www.finanse.mf.gov.pl/pit/statystyki/-/document_library_display/8Wpj/view/2970107 [data dostępu: 20.09.2015].

MF, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2000–2013, 2013b, www.finanse.mf.gov.pl/cit/statystyki/-/document_library_display/tC4b/view/3063489 [data dostępu: 20.09.2015].

MF, Informacja Ministerstwa Finansów o wielkości udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z lat 1999–2012, 2013c, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/kwoty-i-wskazniki [data dostępu: 20.09.2015].

MF, Sprawozdania Ministerstwa Finansów z wykonania budżetów samorządu terytorialnego z lat 2003–2013, 2013d, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [data dostępu: 20.09.2015].

MF, Sprawozdania Ministerstwa Finansów z wykonania budżetów samorządu terytorialnego z lat 1999–2014, 2014, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [data dostępu: 20.09.2015].

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. z 1998 r., nr 150, poz. 983).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r., nr 203, poz. 1966).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.315
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:22
Data złożenia artykułu: 2015-07-28 12:31:44


Statistics


Total abstract view - 582
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Marek Kazimierz Pypeć

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.