Podstawowe kategorie podatkowe w ekonomii zrównoważonego rozwoju

Maciej Cieślukowski

Streszczenie w języku polskim


Po kryzysie 2008+ nasiliła się krytyka ekonomii tradycyjnej i są formułowane alternatywne ścieżki rozwoju gospodarczego. Jedną z nich jest tzw. rozwój zrównoważony, zakładający trwały i zintegrowany ład ekonomiczny, społeczno-kulturowy i ekologiczny. Takiemu rozwojowi powinien sprzyjać racjonalny, tj. zrównoważony, system podatkowy. Konstrukcja takiego systemu powinna rozpocząć się od uporządkowania podstawowych kategorii podatkowych. W artykule przedstawiono koncepcję zrównoważonego systemu podatkowego oraz zaprezentowano główne kategorie podatkowe w warunkach nowego ładu gospodarczego.


Słowa kluczowe


zrównoważony rozwój; system podatkowy; kategorie podatkowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartniczak B., Ptak M., Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Bosquet B., Environmental Tax Reform: Does it Work? A Survey of the Empirical Evidence, “Ecological Economics” 2000, No. 34.

Cieślukowski M., Podatki i system podatkowy w ekonomii zrównoważonego rozwoju, „Studia Oeconomica Posnaniensa” 2014, Vol. 2, nr 6(267).

Czaja S., Nowe kategorie ekonomiczne w teorii zrównoważonego i trwałego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.

Felber C., Gospodarka dobra wspólnego. Model ekonomii przyszłości, Wydawnictwo Biały Wiatr, Rzeszów 2014.

Frydman R., Goldberg M.D., Mechaniczne rynki a świat realny: wahania cen aktywów, ryzyko i rola państwa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

Hoerner A., Bosquet B., Environmental Tax Reform: the European Experience, Centre for A Sustainable Economy, Washington 2001.

OECD, Environmentally Related Taxes in OECD Countries. Issues and Strategies, Paris 2001.

ONZ, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. 1: Resolutions Adopted by the Conference, Anex II, Agenda 21, New York 1992.

Poskrobko B. (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.

Prusek A., Wyzwania modelowe gospodarki światowej i polskiej polityki ekonomicznej wynikające ze światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego, [w:] A. Prusek (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Rada UE, Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Bruksela 2006, 10917/06.

Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Zysk i S-ka, Poznań 2010.

Słodowa-Hełpa M., Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa 2013.

Solarz M., Wykluczenie finansowe w aspekcie zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.

Stodulski W. (red.), Ekologiczna reforma podatkowa. System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, raport 2, Warszawa 2001.

Wallart N., The Political Economy of Environmental Taxes, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.83
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:08
Data złożenia artykułu: 2015-07-30 08:51:46

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Maciej Cieślukowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.