Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych

Bożena Ciupek, Jan Kaczmarzyk, Piotr Kania

Streszczenie w języku polskim


Jednym ze skutków funkcjonowania międzynarodowych grup kapitałowych jest opodatkowanie dochodów bezpośrednich z prowadzonej przez poszczególne podmioty działalności w różnych jurysdykcjach podatkowych. W tym kontekście podatek dochodowy staje się jednym z czynników ryzyka ich działalności. W artykule w szczególności wskazano na aspekt ryzyka podatkowego, który wiąże się z możliwością podwójnego opodatkowania dochodów w związku z nieograniczonym i ograniczonym obowiązkiem podatkowym podmiotów tworzących grupę kapitałową oraz stosowaniem przez nie cen transferowych.


Słowa kluczowe


podatek dochodowy; podwójne opodatkowanie; ceny transferowe; grupy kapitałowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chapman R.J., Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, West Sussex 2006.

Ciupek B., Ceny transferowe jako potencjalne źródło ryzyka podatkowego przedsiębiorcy, [w:] J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.

Ciupek B., Famulska T. (red.), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.

Dymek M., Optymalizacja podatkowa, czyli jak oszczędzać na podatku dochodowym od osób prawnych, ODiDK, Gdańsk 2006.

Grzywacz J., Burżacka-Majcher M., Możliwości optymalizacji podatkowej przez przedsiębiorstwa, [w:] J. Ostaszewski (red.), O nowy ład podatkowy w Polsce, SGH, Warszawa 2007.

Kaczmarek B., Glinowska B., Tworzenie grup kapitałowych i aliansów strategicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.

Lam J., Enterprise Risk Management. From Incentives to Controls, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.

Nykiel W. (red.), Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2006.

Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.

Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.

Ustawa z 8 czerwca 2006 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r. (Dz. U., nr 144, poz. 1039).

Wiankowski S., Bogusławski Z., Borzęcki J., Karmańska A., Zarządzanie grupą kapitałową: analiza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych, Orgmasz, Warszawa 1999.

Wyciślok J., Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, C.H. Beck, Warszawa 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.449
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:31
Data złożenia artykułu: 2015-07-31 17:17:38

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Bożena Ciupek, Jan Kaczmarzyk, Piotr Kania

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.