The Selected Aspects of Financial Derivatives Taxation in Personal Income Tax in Poland

Małgorzata Barbara Twarowska

Abstract


Financial derivatives are used both for hedging and speculative purposes. Indisputable is the fact that the importance of financial derivatives is systematically increasing and the legal regulations are not always keeping up with the rapid development of this segment of the financial market. This situation results in appearance of uncertainty and risk in terms of proper taxation of income from financial derivatives. The purpose of the paper is to identify the possible solutions of taxation delivery and non-delivery derivatives in terms of personal income tax in Poland.


Keywords


income taxation; personal income tax; financial derivatives

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dmowski A., Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Aspekty prawne, podatkowe i bilansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Malinowski D., Opodatkowanie niektórych kapitałów pieniężnych – problemy praktyczne, „Przegląd Podatkowy” 2013, nr 5.

Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin, Warszawa 2004.

Paczuski A., Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych, C.H. Beck, Warszawa 2001.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r., nr 21, poz. 86).

Zieliński R., Pojęcie dochodu podatkowego, „Państwo i Prawo” 2009, z. 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.101
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:09
Data złożenia artykułu: 2015-08-07 14:13:09


Statistics


Total abstract view - 686
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Małgorzata Barbara Twarowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.