Źródła informacji wykorzystywane w poszukiwaniu zagranicznych partnerów biznesowych a postrzeganie barier w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej

Lidia Danik

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza związku postrzegania barier w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej oraz źródeł informacji wykorzystywanych podczas poszukiwania partnera zagranicznego. Zaprezentowano wyniki badania 278 polskich eksporterów i importerów współpracujących z partnerami z Chin i z Niemiec. Przedsiębiorstwa podzielono na dwa skupienia w zależności od postrzegania przez nie barier w nawiązywaniu współpracy z partnerami z Niemiec i z Chin. Analiza wykazała, że skupienia te w niewielkim stopniu różnią się między sobą jeśli chodzi o źródła informacji wykorzystywane podczas poszukiwania partnera zagranicznego, natomiast występują między nimi istotne różnice dotyczące sposobu weryfikacji wiarygodności potencjalnego partnera. Efekt ten występował niezależnie od kraju pochodzenia partnera.

Słowa kluczowe


bariery współpracy międzynarodowej; polscy eksporterzy; polscy importerzy; źródła informacji

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Artega-Ortiz J., Fernández-Ortiz R., Why Don’t We Use the Same Export Barrier Measurement Scale? An Empirical Analysis in Small and Medium-Sized Enterprises, Journal of Small Business Management, 2010, Vol. 48, No. 3.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-627x.2010.00300.x

Bartosik-Purgat M., Schroeder J., Polish exporters’ use and perception of various sources of market information, Poznań University of Economics Review, 2014, Vol. 14, No. 2.

Belich T.J., Dubinsky A.J., Factors Related to Information Acquisition in Exporting Organizations, Journal of Business Research, 1995, Vol. 33, No. 1.

http://dx.doi.org/10.1016/0148-2963(94)00001-U

Chesbrough H.W., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting, Boston: Harvard Business School Press, 2003.

Dmitrov M., Petrakos G., Totev S., Tsiapa M., Cross-Border Cooperation in Southeastern Europe the Enterprises’ Point of View, Eastern European Economics, 2003, Vol. 41, No. 6.

Dong L., Glaister K.W., Motives and partner selection criteria in international strategic alliances: Perspectives of Chinese firms, International Business Review, 2006, Vol. 15.

http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2006.09.003

Ekrem T., Western joint ventures in Turkey: strategic motives and partner selection criteria, European Business Review, 2000, Vol. 12, No. 3.

Gassmann O., Opening up the innovation process: towards an agenda, R&D Management, 2006, Vol. 36, No. 3.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9310.2006.00437.x

Geringer J.M., Strategic determinants of partner selection criteria in international joint ventures, Journal of International Business Studies, 1991, Vol. 22, No. 1. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490291

Johanson J., Vahlne J.-E., The Internationalization Process of the Firm-A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, Journal of International Business Studies, 1977, Vol. 8, No. 1. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490676

Leick B., Barriers to co-operation and competitive advantage: Cross border business networks of Saxon and Northern Bohemian firms, Journal for East European Management Studies, 2011, Vol. 16, No. 2.

Lewandowska M., Danik L., Bariery a skłonność do kooperacji w innowacjach polskich eksporterów – wyniki badań, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 2014, Vol. 2.

Nowak D., Bariery rozwoju powiązań kooperacyjnych w ocenie polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (to be published), Stępień B. ed. Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.

Stępień B. (ed.), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.

Theodosiou M., Katsikea E., The Export Information System: An Empirical Investigation of Its Antecedents and Performance Outcomes, Journal of International Marketing, 2013, Vol. 21, No. 3. http://dx.doi.org/10.1509/jim.12.0165

Van de Vrade V., de Jong J.P.J., Vanhaverbeke W., de Rochemont M., Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges, Technovation, 2009, Vol. 29. http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2008.10.001

Wang L., Kess P., Partnering motives and partner selection. Case studies of Finnish distributor relationships in China, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2006, Vol. 36, No. 6.

Zaremba M., Wymiana danych pomiędzy średnimi przedsiębiorstwami a ich kontrahentami, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 2009, Vol. 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.3.39
Data publikacji: 2015-08-12 10:29:38
Data złożenia artykułu: 2015-08-11 10:46:44

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Lidia Danik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.