Działania marketingowe przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Wyniki badań empirycznych

Izabela Kowalik

Streszczenie w języku polskim


Zgodnie z literaturą tzw. wyzwania menedżerskie należą do najważniejszych barier w procesie internacjonalizacji małych i średnich firm. Celem artykułu jest zatem analiza działań marketingowych polskich MSP-eksporterów w oparciu na badaniach ilościowych przeprowadzonych na dwóch losowo dobranych próbach. Analiza dotyczy m.in. stosowanych narzędzi marketingowych, polityki rozwoju nowych produktów i nadawania marki. Wyniki sugerują, że przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione (tzw. international new ventures) prowadzą działania charakterystyczne dla koncepcji marketingu przedsięborców (tzw. entrepreneurial marketing), związanej z innowacyjnością, elastycznością w stosunku do wymagań nabywców i brakiem długoterminowego planowania, co jest zgodne z analogicznymi badaniami zagranicznymi.

Słowa kluczowe


internacjonalizacja; marketing; przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione (PWU)

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Andersson S., International entrepreneurship, born globals and the theory of effectuation, Journal of Small Business and Enterprise Development, Bingley: Emerald Group, 2011, Vol. 18, No. 3.

Becherer R.C., Haynes P.J., Helms M.M., An exploratory investigation of entrepreneurial marketing in SMEs: The influence of the owner/operator, Journal of Business and Entrepreneurship, London: Taylor&Francis, 2008, Vol. 20, No. 2.

Beverland M., Lockshin L.S., Crafting a competitive advantage: Tempering entrepreneurial action with positioning-based values, Qualitative Market Research, Bingley: Emerald Group, 2004, Vol. 7, No. 3.

Gabrielsson M., Branding strategies of born globals, Journal of International Entrepreneurship, New York: Springer Science and New Media, 2005, Vol. 3, No. 3.

Gabrielsson M, Kirpalani V.H.M. eds., Handbook of Research on Born Globals, New York: Edward Elgar Publishing, 2012.

http://dx.doi.org/10.4337/9780857938046

Gilmore A., Entrepreneurial and SME marketing, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, Bingley: Emerald Group, 2011, Vol. 13, No. 2.

Hacioglu G., Erenc S.S., Sule Erenc M., Celikkand H., The effect of entrepreneurial marketing on firm’s innovative performance in Turkish SMEs, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2012, Vol. 58.

Hallback J., Gabrielsson P., Entrepreneurial marketing strategies during the growth of international new ventures originating in small and open economies, International Business Review, Paris: Elsevier, 2013, Vol. 22.

Knight G.A., Cavusgil S.T., The born global firm: A challenge to traditional internationalization theory, Advances in International Marketing, Bingley: Emerald Group, 1996, Vol. 8.

Knight G.A., Madsen T.K., Servais P., An inquiry into born global firms in Europe and the USA, International Marketing Review, Bingley: Emerald Group, 2004, Vol. 21, No. 6.

Kowalik I., Baranowska-Prokop E., Determinanty powstawania i motywy ekspansji polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych, Gospodarka Narodowa, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2013, Vol. 4.

Kundu S.K., Katz J.A., Born-internationals SME: BI-level impacts on resources and intentions, Small Business Economics, New York: Springer Science and Economics, 2003, Vol. 20.

Luostarinen R., Gabrielsson M., Globalization and Marketing Strategies of Born Globals in SMOPECs, Thunderbird International Business Review, New Jersey: Wiley Periodicals, 2006, Vol. 48, No. 6.

Małe i średnie firmy motorem polskiego eksportu, “Bloomberg Businessweek Polska”, 2013/21.

Martin D.M., The entrepreneurial marketing mix, Qualitative Market Research, Bingley: Emerald Group, 2009, Vol.12, No. 4.

McDougall P.P., Oviatt B.M., International Entrepreneurship: the intersection of two research paths, Academy of Management Journal, Briarcliff Manor: Academy of Management, 2000, Vol. 43, No. 5. http://dx.doi.org/10.2307/1556418

Moen Ø., Servais P., Born Global or Gradual Global? Examining the Export Behavior of Small and Medium-Sized Enterprises, Journal of International Marketing, Chicago: American Marketing Association, 2002, Vol. 10, No. 3.

Oviatt B.M., McDougall P.P., Toward a Theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies, London: Palgrave Macmillan, 1994, Vol. 25.

Rennie M.W., Global competitiveness: Born global, McKinsey Quarterly, New York: McKinsey & Co, 1993, Vol. 4.

Rialp A., Rialp J., Knight G.A., The phenomenon of early internationalizing firms: what do we know after a decade (1993–2003) of scientific inquiry? International Business Review, Paris: Elsevier, 2005, Vol. 14, No. 2.

Sarasvathy S., Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency, Academy of Management Review, Briarcliff Manor: Academy of Management, 2001, Vol. 26, No. 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.3.71
Data publikacji: 2015-08-12 10:29:40
Data złożenia artykułu: 2015-08-11 11:42:40

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Izabela Kowalik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.