Wpływ globalizacji na rozwój logistyki miasta

Yevhen Krykavskyy, Roksolana Woronina

Streszczenie w języku polskim


Globalizacja i urbanizacji może prowadzić do pogłębienia się problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, co stwarza poważne wyzwania dla zarządzania miastem, a zwłaszcza logistyki miejskiej. Wyzwania te wymagają zintegrowanego podejścia do badań i optymalizacji oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Realizacja projektów inwestycyjnych w miastach powinna być w pełni zgodna z wybraną koncepcją logistyki miejskiej, podporządkowanej celom zrównoważonego rozwoju. Udana logistyka miejska jest możliwa tylko przy zastosowaniu innowacyjnej technologii opartej na koncepcji logistyki w łańcuchu dostaw, sprawnej obsługi klientów, mobilności multimedialnej i innych skutecznych rozwiązań, jednak potrzebne jest aktywne działania administracyjne dotyczące realizacji strategii logistyki miejskiej. Główne cele badań logistyki miejskiej są następujące: zmniejszenie zatłoczenia, zwiększenie mobilności miejskiej; zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i hałasu; poprawa warunków życia mieszkańców miasta.

Słowa kluczowe


logistyka miejska; miejska mobilność; globalizacja; urbanizacja; globalne miasto

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arthur D. Little future lab, UITP,. The Future of Urban Mobility 2.0., Arthur D. Little and UITP 2014.

European Commision. Futurium. At http://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/en/content/future-cities-villages-and-communities

GaWC, The World According to GAWC 2012, GAWC 2012.

Institute for Urban Strategies, The Miori Memorial Foundation, Global Power city Index 2014, Tokyo, 2014.

Tundys B. Wpływ rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej na rozwój regionów. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, 2012, No.75.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014), World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352), UN, 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.3.81
Data publikacji: 2015-08-12 10:29:40
Data złożenia artykułu: 2015-08-11 11:54:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1298
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Yevhen Krykavskyy, Roksolana Woronina

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.