Wizerunek Polski jako destynacji turystycznej w krajach głównych partnerów gospodarczych

Marek Kuźmicki, Małgorzata Wasilewska

Streszczenie w języku polskim


Celem opracowania jest określenie aktualnego wizerunku Polski w krajach objętych badaniami Ministerstwa Gospodarki, istotnych z gospodarczego punktu widzenia. Do realizacji celu artykułu wykorzystano badania wizerunkowe Polski, przeprowadzone przez publiczne i prywatne instytucje badawcze.
Polska jest obecnie krajem bez wyraźnego i spójnego wizerunku. To kraj gościnny, tani, z dobrą kuchnią, tradycjami, wciąż jednak nie stanowi atrakcyjnej destynacji turystycznej. W Polsce nie ma zintegrowanego systemu budowania wizerunku kraju na arenie międzynarodowej. Warunkiem ożywienia ruchu turystycznego jest opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju turystyki od 2016 roku, która uwzględniałaby wymianę informacji i spójność w działaniach instytucji odpowiedzialnych za promocję Polski za granicą.

Słowa kluczowe


wizerunek; Polska; destynacja turystyczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Analiza wyników badań wizerunku Polski i postrzegania polskiej marki na świecie. Założenia i rekomendacje do pozycjonowania Polski jako kraju docelowego podróży turystycznych na lata 2009–2015, Instytut Marki Polskiej, Warszawa, 2008.

Badania rozpoznawalności Polski na rynkach zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2008.

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych, Raport z badań desk-research, Ageron Polska (Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki), Warszawa, 2011.

Bieger T., Management von Destination und Tourismusorganisation. – 2 Aufl. München, Wien/A, 1997.

Florek M., Jankowska M., Eye on Poland’s Promotion. The promotion and image of Poland in the eyes of international place marketing experts, European Place Marketing Institute, 2012.

Fomina J., Konieczna-Sałamatin J., Kucharczyk J., Wenerski Ł., Poland-Ukraine, Poles-Ukrainians Look Across the Border, Institute of Public Affairs, Warsaw, 2013.

Gorbaniuk O., Radman D., Struktura wizerunku kraju i jej pomiar, Studia Socjologiczne 2011, Vol. 203, No. 4.

Strategia komunikacji na rynkach: brytyjskim, niemieckim i francuskim. Diagnoza oraz raport z badań jakościowych, Ageron Polska i Ageron Internacional S.L. na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa, 2010.

Szmit B., Proces kreowania wizerunku Polski – analiza sytuacji i wytyczne dla dalszego rozwoju, Teraz Polska Promocja – tom 2, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Warszawa, 2010.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r., nr 62, poz. 689).

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r., nr 65, poz. 437).

Warchala M., Polska – Francja, Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.3.91
Data publikacji: 2015-08-12 10:29:41
Data złożenia artykułu: 2015-08-11 12:14:18


Statystyki

Widoczność abstraktów - 368
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Marek Kuźmicki, Małgorzata Wasilewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.