The Image of Poland as a Tourist Destination in the Country’s Main Economic Partners

Marek Kuźmicki, Małgorzata Wasilewska

Abstract


The aim of the study is to determine the current image of Poland in the countries covered by the research of the Ministry of Economy that are important from an economic point of view. To achieve the article’s aim, we used Poland’s image studies, carried out by public and private research institutions.
Poland is now a country without a clear and coherent image. The country is hospitable, cheap, with good cuisine, traditions, but still not an attractive tourist destination. The condition for the recovery of tourism is to develop and implement a strategy for the development of tourism from 2016 which would take into account the exchange of information and coherence in activities of the institutions responsible for the promotion of Poland abroad.

Keywords


image; Poland; tourist destination

Full Text:

PDF

References


Analiza wyników badań wizerunku Polski i postrzegania polskiej marki na świecie. Założenia i rekomendacje do pozycjonowania Polski jako kraju docelowego podróży turystycznych na lata 2009–2015, Instytut Marki Polskiej, Warszawa, 2008.

Badania rozpoznawalności Polski na rynkach zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2008.

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych, Raport z badań desk-research, Ageron Polska (Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki), Warszawa, 2011.

Bieger T., Management von Destination und Tourismusorganisation. – 2 Aufl. München, Wien/A, 1997.

Florek M., Jankowska M., Eye on Poland’s Promotion. The promotion and image of Poland in the eyes of international place marketing experts, European Place Marketing Institute, 2012.

Fomina J., Konieczna-Sałamatin J., Kucharczyk J., Wenerski Ł., Poland-Ukraine, Poles-Ukrainians Look Across the Border, Institute of Public Affairs, Warsaw, 2013.

Gorbaniuk O., Radman D., Struktura wizerunku kraju i jej pomiar, Studia Socjologiczne 2011, Vol. 203, No. 4.

Strategia komunikacji na rynkach: brytyjskim, niemieckim i francuskim. Diagnoza oraz raport z badań jakościowych, Ageron Polska i Ageron Internacional S.L. na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa, 2010.

Szmit B., Proces kreowania wizerunku Polski – analiza sytuacji i wytyczne dla dalszego rozwoju, Teraz Polska Promocja – tom 2, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Warszawa, 2010.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r., nr 62, poz. 689).

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r., nr 65, poz. 437).

Warchala M., Polska – Francja, Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.3.91
Data publikacji: 2015-08-12 10:29:41
Data złożenia artykułu: 2015-08-11 12:14:18


Statistics


Total abstract view - 630
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.