Bariery innowacji technologicznych i międzynarodowa orientacja rynkowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych

Małgorzata Stefania Lewandowska

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu barier innowacji technologicznych na sprawność innowacyjną i międzynarodową orientację rynkową przedsiębiorstw polskiego przemysłu przetwórczego. Analizę przeprowadzono na próbie n=7783 przedsiębiorstw, biorących udział w badaniu GUS PNT-02 za lata 2008–2010. Wyniki wskazują na statystycznie istotne zależności między barierami a sprawnością innowacyjną oraz orientacją rynkową badanych firm. W celu weryfikacji hipotez badawczych, w badaniu zastosowano szereg zaawansowanych metod statystycznych. Wyniki wskazują na złożoność interakcji pomiędzy analizowanymi zmiennymi, prowadząc do wniosku, że proces innowacji nie może być zredukowany wyłącznie do relacji liniowych.

Słowa kluczowe


innowacyjność; konkurencyjność; polskie przedsiębiorstwo; kwestionariusz Community Innovation Survey

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baldwin J., Lin Z., Impediments to advanced technology adoption for Canadian manufacturers, Research Policy, 2002, Vol. 31, No. 1.

http://dx.doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00110-X

Bleaney M., Wakelin K., Efficiency, innovation and exports, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2002, Vol. 64.

http://dx.doi.org/10.1111/1468-0084.00001

Błach J., Innowacyjne mechanizmy finansowania nowych technologii, Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, 2013, Sectio H, XLVII, 3.

Buse S., Tiwari R., Herstatt C., Global innovation: An answer to mitigate barriers to innovation in small and medium-sized enterprises? International Journal of Innovation and Technology Management, 2010, Vol. 7, No. 3.

http://dx.doi.org/10.1142/S0219877010001970

Clausen T.H., Pohjola M., International competitiveness: internal capabilities and open innovation as sources of export performance, MICRO-DYN, EU Sixth Framework Programme, Working Paper, 2009, 05/09.

D’Este P., Iammarino S., Savona M., Von Tunzelmann N., What hampers innovation? Revealed barriers versus deterring barriers, Research Policy, 2012, Vol. 41. http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2011.09.008

Galia F., Legros D., Complementarities between obstacles to innovation: evidence from France, Research Policy, 2004, Vol. 33.

http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2004.06.004

Gourlay A.R., Seaton J.S., UK export behaviour at the firm level, Economic Issues, 2004, Vol. 2.

Guijarro-Madrid A., Garcia D., Van Auken H., Barriers to innovation among Spanish manufacturing SMEs, Journal of Small Business Management, 2009, Vol. 47, No. 4. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-627X.2009.00279.x

Halpern L., Literature survey on the links between innovation, competition, competitiveness, entry & exit, firm survival and growth, MICRO-DYN, EU Sixth Framework Programme, Working Paper, 2007, 02/07.

Hewitt-Dundas N., Resources and capability constraints to innovation in small and large plants, Small Business Economics, 2006, Vol. 26.

Kaiser H.F., The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis, Psychometrika 1958, Vol. 23 No.3, doi:10.1007/BF02289233

Larsen P., Lewis A., How Award-Winning SMEs Manage the Barriers to Innovation, Creativity and Innovation Management, 2007. Vol. 16, No. 2.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8691.2007.00428.x

Lewandowska M.S., Bariery finansowe a sprawność innowacyjna polskich przedsiębiorstw, (in): Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, (ed.) T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2012, Vol. 246.

Montobbio F., Sectoral patterns of technological activity and export market share dynamics, Cambridge Journal of Economics, 2003, Vol. 27.

http://dx.doi.org/10.1093/cje/27.4.523

Okoń-Horodyńska E., (ed.), Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2008.

Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A., (ed.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw, siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2007.

PNT-02 2008–2010, http://form.stat.gov.pl/formularze/2010/passive/PNT-02.pdf

Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD Publishing, 2005.

Saatcioglu O.Y., Ozmen O.N., Analysing the barriers encountered in innovation process through interpretive structural modelling: Evidence from Turkey, Yonetim Ve Ekonomi, 2010, Vol. 17, No. 2.

Soete L., A general test of technology gap trade theory, Weltwirtschaftliches Archiv, 1981, Vol. 117.

Stojcic N., Hashi I., Telhaj S., Innovation activities and competitiveness: empirical evidence on behaviour of firms in new EU member states and candidate countries, CASE Network Studies and Analyses, 2011, Vol. 424.

Questionnaire PNT-02 for 2008–2010, www.stat.gov.pl

Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., Pęczkowski M., Differentiation of innovation behavior of manufacturing firms in the new member states – Cluster analysis on firm-level data, MICRO-DYN, EU Sixth Framework Programme, Working Paper, 2009, 08/09.

Wziątek-Kubiak A., Pęczkowski, M., Sources and barriers of persistence of innovation of Polish manufacturing companies, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Vol. 305.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.3.99
Data publikacji: 2015-08-12 10:29:41
Data złożenia artykułu: 2015-08-11 12:33:31


Statystyki


Widoczność abstraktów - 508
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Małgorzata Stefania Lewandowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.