Pakietyzacja usług z perspektywy konsumenta

Marcin Lipowski

Streszczenie w języku polskim


Pakietyzacja usług jest jedną z głównych strategii sektora telekomunikacyjnego. W rzeczywistości sprzedaż wiązana daje okazję do rozwoju poprzez wprowadzenie nowych produktów, przy jednoczesnej minimalizacji wskaźnika utraty klientów wcześniej oferowanych produktów. Artykuł opisuje, jakie usługi konsumenci najczęściej kupują w pakiecie i co skłania ich do zakupu. Przedstawia również wyniki badań na temat możliwej ekspansji pakietów na nowe usługi. Tekst wskazuje również czynniki, które mają wpływ na lojalność konsumentów (nabywcy pakietu usług).

Słowa kluczowe


pakietyzacja usług; zachowania konsumentów; konkurencyjność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bondos I., Price and services bundling – an example on the telecommunications market in Poland, Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for the Quality of Life, Proceedings.

Bouwman H., Haaker T., De Vos H., Mobile service bundles: The example of navigation services, Electronic Market, 2007, Vol. 17. http://dx.doi.org/10.1080/10196780601136757

Chan-Olmsted S., Guo M., Strategic bundling of telecommunications services: Triple play strategies in the cable TV and telephone industry, Journal of Media Business Studies, 2011, Vol. 8.

Chen Y., Riordan M.H., Profitability of product bundling, International Economic Review, 2013, Vol. 54, No. 1.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2354.2012.00725.x

de Pechpeyrou P., Virtual bundling with quantity discounts: When low purchase price does not lead to smart-shopper feelings, Psychology and Marketing, 2013, Vol. 30. http://dx.doi.org/10.1002/mar.20639

Ferrer J.C., Mora H., Olivares F., On pricing of multiple bundles of products and services, European Journal of Operational Research, 2010, Vol. 206. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2010.02.007

Harlam B.A., Krishna A., Lehmann D.R., Mela C., Impact of bundle type, price framing and familiarity on purchase intention for the bundle, Journal of Business Research, 1995, Vol. 33. http://dx.doi.org/10.1016/0148-2963(94)00014-6

Rautio T., Anttila M., Tuominen M., Bundling of information goods: a value driver for new mobile TV services, International Journal of Revenue Management, 2007, Vol. 1. http://dx.doi.org/10.1504/IJRM.2007.011193

Sheikhzadeh M., Elahi E., Product bundling: Impacts of product heterogeneity and risk considerations, International Journal Production Economics, 2013, Vol. 144. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.02.006

Smith T.J., Pricing Strategy. Setting Price Levels, Managing Price Discounts, & Establishing Price Structures, South-Western Cengage Learning, Mason, 2012.

Stremersch S., Tellis G.J., Strategic bundling of products and prices: A new synthesis for marketing, Journal of Marketing, 2002, Vol. 66.

http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.66.1.55.18455

Venkatesh R., Mahajan V., The Design and Pricing of Bundles: a Review of Normative Guidelines and Practical Approaches. In V.R. Rao (Ed.), Handbook of Pricing Research in Marketing, Edward Elgar: Northampton, 2009. http://dx.doi.org/10.4337/9781848447448.00020

Wu S., Hitt L.M., Chen P., Anandalingam G., Customized bundle pricing for information goods: a nonlinear mixed-integer programming approach, Management Science, 2008, Vol. 54, No. 3. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1070.0812

Wuebker G., Baumgartner, J., Schmidt-Gallas, D., Koderisch, M., Price Management in Financial Services. Smart Strategies for Growth, Gover: Hampshire, 2008.

Yan R., Meyers C., Wang J., Ghose S., Bundling products to success: The influence of complementarity and advertising, Journal of Retailing and Consumer Services, 2014, Vol. 21. http://dx.doi.org/10.1016/j.jretconser.2013.07.007
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.3.109
Data publikacji: 2015-08-12 10:29:42
Data złożenia artykułu: 2015-08-11 12:42:27

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Marcin Lipowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.