Pożądany zakres merytoryczny raportów tax expenditures

Adam Wyszkowski, Aneta Kargol-Wasiluk

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest próba zidentyfikowania pożądanych elementów raportu tax expenditures w Polsce na bazie doświadczeń krajów, które posiadają wieloletnią praktykę w tym zakresie. Punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy jest wskazanie istoty preferencji podatkowych oraz funkcji, które mają realizować. Artykuł został podzielony na cztery części. Autorzy, na podstawie analizy zakresu raportowania tax expenditures (TEs) w Australii i Kanadzie, podjęli w nim próbę określenia „modelowego” zakresu merytorycznego takiego raportu. Jednocześnie wskazali na doświadczenia Polski w tym zakresie w celu wykazania pożądanego kierunku zmian.


Słowa kluczowe


preferencje podatkowe; system podatkowy; wydatki publiczne; raportowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartlett B., Policy Bulletin: the End of Tax Expenditures as We Know Them?, Institute of Research on the Economics of Taxation, 2001, June 13.

Burman L.E., Is the Tax Expenditure Concept Still Relevant?, “National Tax Journal” 2003, No. 56.

Craig J., William A., Fiscal Transparency, Tax Expenditures, and Budget Processes: an International Perspective, 2002, January 28.

Department of Finance, Government of Canada, Tax Expenditures and Evaluations 2012, Canada 2013.

Dziemianowicz R., Istota i definicja tax expenditures – aspekt teoretyczny, [w:] R. Dziemianowicz (red.), Tax expenditure jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej. Definicja, szacowanie i ocena, CeDeWu, Warszawa 2015.

MF, Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Polackova B.H., Valenduc Ch.M.A., Swift Z.L., Tax Expenditures – Shedding Light on Government Spending through the Tax System. Lessons from Developed and Transition Economies, The World Bank, Washington D.C., 2004, DOI: dx.doi.org/10.1596/0-8213-5601-1.

Smith J., Tax Expenditures the $30 Billion Twilight Zone of Government Spending, “Research Paper” 2002–2003, No. 8, Information and Research Services, Department of the Parliamentary Library, 26 May 2003.

The Australian Government the Treasury, Tax Expenditures Statement 2003, Australia 2004.

The Australian Government the Treasury, Tax Expenditures Statement 2008, Australia 2009.

The Australian Government the Treasury, Tax Expenditures Statement 2012, Australia 2013.

The Australian Government the Treasury, Tax Expenditures Statement 2013, Australia 2014.

Wyszkowski A., Koncepcja tax expenditures w systemie podatkowym, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 9.

Wyszkowski A., Pomiar i metody szacowania tax expenditures, [w:] R. Dziemianowicz (red.), Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej. Definicja, szacowanie i ocena, CeDeWu, Warszawa 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.169
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:13
Data złożenia artykułu: 2015-08-11 13:30:03

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Adam Wyszkowski, Aneta Kargol-Wasiluk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.