Określenie perspektyw rozwoju handlu elektronicznego w Polsce na podstawie analizy zachowań segmentu „młodzi dorośli”

Izabela Ostrowska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest dokonanie analizy postrzegania i korzystania przez młodych klientów (18–29 lat) w zakresie dystrybucji produktów przez Internet w celu oceny perspektyw rozwoju handlu internetowego. Badanie własne (metoda CAWI) zostało przeprowadzone pod koniec 2012 roku. Miało ono zasięg ogólnopolski (N=770). Młodzi dorośli to segment rynku, który chętnie korzysta z Internetu – 98% codziennie. W analizowanym roku aż 86% badanych osób z segmentu „młodzi dorośli” dokonało przynajmniej jednego zakupu w Internecie. Również znaczący odsetek badanych (70%) postrzega Internet jako ważny kanał komunikacji z firmami. Segment młodych dorosłych to podstawowa grupa tworzącą społeczność internetową. Z tego powodu jest to kluczowy segment rynku dla firm sprzedających w Internecie. Dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce będzie umożliwiał przenoszenie coraz większej liczby transakcji do Internetu pod warunkiem akceptacji przez klientów tego rodzaju rozwiązań.

Słowa kluczowe


handel internetowy; komunikacja w Internecie; zachowania młodych dorosłych

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


CBOS, Komunikat z badań. Korzystanie z Internetu (oprac. M. Feliksiak), Warszawa, 2012.

Eurostat, Youth in Europe, 2009.

Gracz L., Ostrowska I., Młodzi nabywcy na e-zakupach, Placet, Warszawa.

GUS (2012 a), Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa, 2012.

GUS (2012 b), Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012, Warszawa.

Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice, 2011.

Piotrowski M., Do sklepu ze smart fonem. Showrooming dotarł nad Wisłę, Gazeta.pl, 2013, http://www.pieniadze.gazeta.pl/Kupujemy/2029020,124630,144479458.html [Date of access: 23.08.2013].

Rzeczpospolita, Kupują sprytniej w sieci, „Rzeczpospolita” z dn. 29 kwietnia 2013, Dodatek: „E-biznes”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.3.147
Data publikacji: 2015-08-12 10:29:44
Data złożenia artykułu: 2015-08-12 09:41:48

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Izabela Ostrowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.