Wpływ postrzeganego ryzyka związanego z markami własnymi na zachowania nabywców – przegląd czterech dekad badań

Przemysław Łukasik, Bruno Schivinski

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest prezentacja pojęcia postrzeganego przez konsumentów ryzyka związanego z markami własnymi oraz przegląd najważniejszych badań nad tym konstruktem, prowadzonych na przestrzeni ostatnich 40 lat. Realizacja tak postawionego celu wymagała przeprowadzenia wyczerpujących studiów literatury na ten temat. Wyjaśniono szereg aspektów pojęcia postrzeganego ryzyka oraz przedstawiono główne efekty oddziaływania postrzeganego ryzyka związanego z markami własnymi na zachowania nabywców. Artykuł dostarcza menedżerom marki wiedzy na temat głównych kierunków ich działań odnoszących się do zarządzania asortymentem marek własnych.

Słowa kluczowe


store brands; private label brands; perceived risk

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arndt J., Role of product-related conversations in the diffusion of a new product. Journal of Marketing Research, 1967, Vol. 4, No. 3. http://dx.doi.org/10.2307/3149462

Bearden W., Mason J., Consumer perceived risk and attitudes toward generically prescribed drugs, Journal of Applied Psychology, 1978, Vol. 63, No. 6. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.63.6.741

Bettman J.R., Relationships of Information-Processing Attitude Structures to Private Brand Purchasing Behavior, Journal of Applied Psychology, 1974, Vol. 59, No. 1. http://dx.doi.org/10.1037/h0035817

Dowling G.R., Perceived risk: the concept and its measurement, Psychology & Marketing, 1986, Vol. 3, No. 3. http://dx.doi.org/10.1002/mar.4220030307

Dowling G.R., Staelin R., A model of perceived risk and intended risk- handling activity, Journal of Consumer Research, 1994, Vol. 21, No. 1.

http://dx.doi.org/10.1086/209386

Dunn M., Murphy P., Skelly G., Research note: the influence of perceived risk on brand preference for supermarket products, Journal of Retailing, 1986, Vol. 62, No. 2.

Erdem T., Zhao Y., Valenzuela A., Performance of store brands: a cross-country analysis of consumer store brands preferences, perceptions and risk, Journal of Marketing Research, 2004, Vol. XLI. http://dx.doi.org/10.1509/jmkr.41.1.86.25087

Geyskens I., Gielens K., Gijsbrechts E., Proliferating Private-Label Portfolios: How Introducing Economy and Premium Private Labels Influences Brand Choice, Journal of Marketing Research 2010, Vol. 47, No. 5. http://dx.doi.org/10.1509/jmkr.47.5.791

Horvat S., Došen D.O., Perceived Risk Influence on the Consumer Attitude to Private Labels in the Product’s Life Cycle Growth Stage, Economic Business Review, 2013, Vol. 15, No. 4.

Hutton B., Wilkie W.L., Life Cycle Cost: A New Form of Consumer Information, Journal of Consumer Research, 1980, Vol. 6, No. 4. http://dx.doi.org/10.1086/208778

Jacoby J., Kaplan L.B., The Components of Perceived Risk, in Proceedings, Third Annual Conference of the Association for Consumer Research, M. Venkatesan, ed. College Park, MD: Association for Consumer Research, 1972.

Kumar N., Steenkamp J.-B.E.M., Private label stategy: How to meet the store brand challenge, Boston: Harvard Business School Press 2007.

Liljander V., Polsa P., van Riel A., Modelling consumer responses to an apparel store brand: Store image as a risk reducer, Journal of Retailing and Consumer Services, 2009, Vol. 16, No. 4. http://dx.doi.org/10.1016/j.jretconser.2009.02.005

Mitchell V-W., Consumer perceived risk: conceptualizations and models, European Journal of Marketing, 1999, Vol. 33, No. 1/2. http://dx.doi.org/10.1108/03090569910249229

Narasimhan C., Wilcox R.T., Private Labels and the Channel Relationship: A Cross-Category Analysis, Journal of Business, 1998, Vol. 71, No. 4.

http://dx.doi.org/10.1086/209757

Pessemier E.A., Store image and positioning, Journal of Retailing, 1980, Vol. 56, No. 1.

Peter J.P., Ryan M.J., An investigation of perceived risk at the brand level, Journal of Marketing Research, 1976, Vol. 13, No. 2. http://dx.doi.org/10.2307/3150856

Reindenbach R., Harrison M.C., Cooper M.B., Generic products: low price and low quality and what this means to the shopper, Akron Business & Economic Review, 1983, Vol. 14.

Richardson P., Jain A., Dick A., Household store brand proneness: a framework, Journal of Retailing, 1996, Vol. 72, No. 2.

http://dx.doi.org/10.1016/S0022-4359(96)90012-3

Roselius T., Consumer Rankings of Risk Reduction Methods, Journal of Marketing, 1971, 35 (January). http://dx.doi.org/10.2307/1250565

Semeijn J., Riel A., Ambrosini B., Consumer evaluations of store brands: effects of store image and product attributes, Journal of Retailing and Consumer Services, 2004, Vol. 11. http://dx.doi.org/10.1016/s0969-6989(03)00051-1

Sheinin D.A., Wagner J., Pricing store brands across categories and retailers, Journal of Product & Brand Management, 2003, Vol. 12, No. 4.

http://dx.doi.org/10.1108/10610420310485023

Shimp T.A., Bearden W.O., Warranty and other extrinsic cue effects on consumers’ risk perceptions, Journal of Consumer Research, 1982, 9 (June). http://dx.doi.org/10.1086/208894

Simpson L., Lakner H.B., Perceived risk and mail order shopping for apparel, Journal of Consumer Studies & Home Economics, 1993, Vol. 17, No. 4. http://dx.doi.org/10.1111/j.1470-6431.1993.tb00180.x

Sinha I., Batra R., The effect of consumer price consciousness on private label purchase, International Journal of Research in Marketing, 1999, Vol. 16, No. 3. http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8116(99)00013-0

Stone R.N., Grønhaug K., Perceived Risk: Further Considerations for the Marketing Discipline, European Journal of Marketing, 1993, Vol. 27, No. 3. http://dx.doi.org/10.1108/03090569310026637

ter Braak A., Geyskens I., Dekimpe M.G., Taking private labels upmarket: Empirical generalizations on category drivers of premium private label introductions, Journal of Retailing, 2014, Vol. 90, No. 2. http://dx.doi.org/10.1016/j.jretai.2014.01.003

Toh R., Heeren S., Perceived risks of generic grocery products and risk reduction strategies of consumers, Akron Business and Economic Review, 1982, Vol. 13.

Tsiros M., Heilman C.M., The effect of expiration dates and perceived risk on purchasing behavior in grocery store perishable categories, Journal of Marketing, 2005, Vol. 69, No. 2. http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.69.2.114.60762

Wu B., Holmes J., Alexander J., Risk taking: its effect on selection of branded and generic grocery items, Akron Business Review, 1984, Vol. 15, No. 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.3.117
Data publikacji: 2015-08-12 10:29:42
Data złożenia artykułu: 2015-08-12 10:02:36

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Przemysław Łukasik, Bruno Schivinski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.