Uwarunkowania i szanse dla zmian w polskim systemie podatkowym – wybrane zagadnienia

Joanna Marczakowska-Proczka

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego opracowania była analiza skutków zmian w polskim systemie podatkowym w latach 2004–2014. Konsekwencje wprowadzonych zmian były analizowane z punktu widzenia ich wpływu na dochody budżetowe państwa oraz na decyzje gospodarcze przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę obecny stan finansów publicznych, konieczność zmian na rynku pracy i zapewnienie w miarę stabilnego wzrostu gospodarczego stawia przed reformatorami systemu podatkowego w Polsce konieczność znalezienia kompromisu miedzy efektywnością a sprawiedliwością podatkową.


Słowa kluczowe


podatek; wpływy budżetowe; stawka podatkowa; system podatkowy; ciężary podatkowe; deficyt budżetowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


European Tax Survey, The Benefits of Stability, 2013, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-europe-survey-report-2013.pdf [data dostępu: 06.08.2015].

Fedorowicz Z., Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.

Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2012.

Marczakowska-Proczka J., System podatkowy w polityce fiskalnej, [w:] M. Krawczyk, D. Malinowski (red.), Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego, Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH Sp. z o.o., Warszawa 2011.

MF, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2007–2013, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2014.

Musiał M., Podniesienie kwoty wolnej w PIT do 8 tys. zł – analiza skutków budżetowych, ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/723683,Podniesienie-kwoty-wolnej-w-PIT-do-8-tys-zl-analiza-skutkow-budzetowych.htm [data dostępu: 09.08.2015].

Ott I., Soretz S., Growth and Welfare Effects of Tax Cuts: the Case of a Productive Public Input with Technological Risk, Kluwer Academic Publishers, Holandia 2004.

Przygodzka R., Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa w latach 2007–2013.

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1269).

www.pit.pl [data dostępu: 20.11.2014].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.29
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:05
Data złożenia artykułu: 2015-08-12 18:27:53

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Joanna Marczakowska-Proczka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.