A Few Notes about the Intensification of the Phenomenon of Legal Methods Minimizing Taxation

Anna Drywa

Abstract


Taxpayers will attempt to minimize their taxation by means of legal as well as illegal methods. We cannot deny the right of taxpayers to pursue the lowest tax payment. However, we all must realize that the scale of this phenomenon is already large, and its dynamics will continue to grow. This situation will negatively affect the condition of public finances. The aim of this article is to analyze the causes and consequences posed by the phenomenon of minimizing taxation. As a result of spreading knowledge about how to minimize taxation and the availability of consultancy in this area, this phenomenon will become even more common.


Keywords


taxes; minimizing taxation; tax planning; tax optimization; tax avoidance

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brzeziński B., Nykiel W., Legislacja podatkowa, [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.

Brzeziński B., Olesińska A., Klauzula normatywna zapobiegania unikaniu opodatkowania, [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.

Ćwikowski D., Gospodarka nieoficjalna a system bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Gołdyn A., Przyczyny ucieczki przed podatkiem, „Monitor Podatkowy” 1996, nr 6.

Gomułowicz A., Podatki a etyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Gomułowicz A., Zasady podatkowe, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. 3: Prawo daninowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Jamroży M., Kundert S., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Kosikowski C., Problemy legislacyjne polskiego prawa finansowego i jego kodyfikacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.

Niesiobędzka M., Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013.

Ofiarski Z., Źródła prawa finansowego i problemy legislacji finansowej, [w:] C. Kosikowski (red.), System prawa finansowego, t. 1: Teoria i nauka prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010a.

Ofiarski Z., Źródła prawa podatkowego i jego stanowienie oraz podstawowe formy, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. 3: Prawo daninowe, t. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2010b.

Olesińska A., Polska klauzula ogólna zapobiegająca unikaniu opodatkowania na tle rozwiązań w innych państwach, [w:] B. Brzeziński (red.), Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Sowiński R., Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, ODDK, Warszawa 2013.

Wyrok NSA w Poznaniu z dnia 25 czerwca 1998 r., I SA/Po 1883/97, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r., III SA 2984/02, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 maja 2006 r., III SA/Wa 983/06, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Zagrobelny K., Glosa do wyroku NSA z 9 lutego 2000 r., I SA/Gd 2036/97, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2001, nr 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.507
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:35
Data złożenia artykułu: 2015-08-13 09:32:45


Statistics


Total abstract view - 895
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Anna Drywa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.