Kilka uwag na temat intensyfikacji zjawiska legalnego minimalizowania ciężarów podatkowych

Anna Drywa

Streszczenie w języku polskim


Podatnicy podejmują próby minimalizowania obciążeń podatkowych legalnymi, ale także nielegalnymi metodami. Nie możemy negować prawa podatników do dążenia uiszczania jak najniższych podatków, jednak trzeba uświadomić sobie, że skala tego zjawiska jest już duża, a jego dynamika będzie rosła. To z kolei wpłynie negatywnie na stan finansów publicznych. Celem tego artykułu jest analiza przyczyn i skutków, jakie rodzi zjawisko minimalizowania obciążeń podatkowych. W konsekwencji upowszechniania się wiedzy o sposobach minimalizowania obciążeń podatkowych przez podatników i dostępności doradztwa w tym zakresie zjawisko to stanie się jeszcze bardziej powszechne.


Słowa kluczowe


podatki; minimalizowanie ciężarów podatkowych; planowanie podatkowe; optymalizacja podatkowa; unikanie opodatkowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeziński B., Nykiel W., Legislacja podatkowa, [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.

Brzeziński B., Olesińska A., Klauzula normatywna zapobiegania unikaniu opodatkowania, [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.

Ćwikowski D., Gospodarka nieoficjalna a system bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Gołdyn A., Przyczyny ucieczki przed podatkiem, „Monitor Podatkowy” 1996, nr 6.

Gomułowicz A., Podatki a etyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Gomułowicz A., Zasady podatkowe, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. 3: Prawo daninowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Jamroży M., Kundert S., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Kosikowski C., Problemy legislacyjne polskiego prawa finansowego i jego kodyfikacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.

Niesiobędzka M., Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013.

Ofiarski Z., Źródła prawa finansowego i problemy legislacji finansowej, [w:] C. Kosikowski (red.), System prawa finansowego, t. 1: Teoria i nauka prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010a.

Ofiarski Z., Źródła prawa podatkowego i jego stanowienie oraz podstawowe formy, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. 3: Prawo daninowe, t. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2010b.

Olesińska A., Polska klauzula ogólna zapobiegająca unikaniu opodatkowania na tle rozwiązań w innych państwach, [w:] B. Brzeziński (red.), Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Sowiński R., Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, ODDK, Warszawa 2013.

Wyrok NSA w Poznaniu z dnia 25 czerwca 1998 r., I SA/Po 1883/97, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r., III SA 2984/02, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 maja 2006 r., III SA/Wa 983/06, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Zagrobelny K., Glosa do wyroku NSA z 9 lutego 2000 r., I SA/Gd 2036/97, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2001, nr 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.507
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:35
Data złożenia artykułu: 2015-08-13 09:32:45


Statystyki

Widoczność abstraktów - 582
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Anna Drywa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.