Udziały samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie postulatów teoretycznych federalizmu fiskalnego

Marzanna Poniatowicz, Ryta Dziemianowicz

Streszczenie w języku polskim


Udziały jednostek samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych (PIT i CIT) są zaliczane w polskim systemie prawnym do kategorii dochodów własnych samorządu terytorialnego. Pozostaje to w sprzeczności z postulatami teoretycznymi koncepcji federalizmu fiskalnego, traktującej wspomniane kategorie dochodów jako dochody transferowe, niespełniające podstawowych atrybutów tzw. podatków zdecentralizowanych. Zdecydowanie bliższą idei federalizmu pozostaje koncepcja lokalnego podatku dochodowego, której istotą jest przekazanie określonej części bazy podatkowej w zakres władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego. Celem niniejszego artykułu jest nie tylko ocena specyfiki i znaczenia fiskalnego udziałów w państwowych podatkach dochodowych jako źródła dochodów samorządu terytorialnego w Polsce, ale również konfrontacja obowiązujących rozwiązań z postulatami teoretycznymi doktryny federalizmu fiskalnego, przede wszystkim w kontekście idei tzw. podatku zdecentralizowanego oraz związanej z nią ściśle koncepcji PIT-u komunalnego.


Słowa kluczowe


samorząd terytorialny; federalizm fiskalny; udziały w państwowych podatkach dochodowych; PIT komunalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bird R., Taxation and Decentralization, “Economic Premise” 2010, No. 38.

Bird R., Treading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralisation, “National Tax Journal” 1993, No. 2(46).

Guihéry L., Fédéralisme fiscal et redistribution: fondements et enseignements du fédéralisme allemande, thèse de doctorat de Sciences économiques, Université Lumière Lyon 2, 1997, http://guihery.ish-lyon.cnrs.fr/resumeth.pdf [data dostępu: 08.08.2015].

MF, Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2014 r., Warszawa 2015.

MF, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., Warszawa 2015.

Musgrave R.A., The Theory of Public Finance, McGraw-Hill, New York 1959.

Oates W.E., Toward a Second-Generation Theory of Fiscal Federalism, “International Tax and Public Finance” 2005, No. 12.

Piotrowska-Marczak K. (red.), Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.

Samuelson P.A., Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, “Review of Economics and Statistics” 1955, No. 37.

Samuelson P.A., The Pure Theory of Public Expenditure, “Review of Economics and Statistics” 1954, No. 36.

Tiebout C.M., A Pure Theory of Local Expenditures, “Journal of Political Economy” 1956, No. 64(5).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513).

Wągrodzka A., Federalizm fiskalny, decentralizacja i mechanizm subwencjonowania, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 1–2.

Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.295
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:21
Data złożenia artykułu: 2015-08-13 18:03:08


Statystyki

Widoczność abstraktów - 688
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Marzanna Poniatowicz, Ryta Dziemianowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.