Concept of the Municipal PIT – Pros and Cons

Ryta Dziemianowicz, Marzanna Poniatowicz

Abstract


In the Polish legal system, shares of local government units in state Personal Income Tax (PIT) falls into the category of the local government’s own revenues. Such assignment does not meet the basic attribute of the so-called decentralized taxes, which is the taxing power. The local authorities cannot affect the income tax revenue in this case, while at the same time they suffer financial consequences of amendments in the construction of this tax. In Poland, this issue, among other things, fueled a discussion on the need to reduce the dependence of local government units’ revenues on central tax decisions in the form of “local-governmentalization” of the Personal Income Tax and introduction of the so-called municipal (local) PIT. Not only does the article aim to present this concept, but also to identify potential advantages and risks connected with the possible introduction of municipal PIT in the Polish system of local finance.


Keywords


local government; local tax autonomy; shares in state income taxes; municipal PIT

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Hanusz A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

MF, Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2014 r., Warszawa 2015.

MF, Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa 2015.

Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.

Neneman J., Swianiewicz P., Co PIT komunalny znaczy dla finansów samorządowych, „Finanse Komunalne” 2014, nr 1–2.

Neneman J., Swianiewicz P., Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce, Ekspertyza BGK, Warszawa 2013.

Niezgoda A., Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Poniatowicz M., Dziemianowicz R., Alińska A., Limited Taxing Power of Local Government Entities in Poland as a Determinant of Tax Competition at the Local Level, referat wygłoszony na “Annual Conference of Public Economic Theory Association Conference”, 2–4 lipca 2015 r., Luxemburg.

Samorząd 3.0. Raport Forum Od-nowa, Warszawa, listopad 2013.

Wójtowicz K., Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, Vol. XLVIII, z. 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.305
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:22
Data złożenia artykułu: 2015-08-13 18:20:57


Statistics


Total abstract view - 823
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Ryta Dziemianowicz, Marzanna Poniatowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.