Gospodarcze skutki polityki podatkowej na Węgrzech w latach 2008–2014

Anna Jadwiga Moździerz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest rozpoznanie wpływu zmian w polityce podatkowej Węgier w latach 2008–2014 na sferę realnej gospodarki. Podatkowe rozwiązania wprowadzone w tym kraju były i są przedmiotem krytyki ze strony instytucji międzynarodowych. Zarzuty dotyczą m.in. uchybień zobowiązań nałożonych przez unijne przepisy, dyskryminacji podmiotów zagranicznych, zniekształcenia konkurencji, nadmiernego obciążenia osób o najniższych dochodach. Przedstawione w opracowaniu rozważania i analizy pozwalają wskazać na zależność między prowadzoną polityką podatkową Węgier a kształtowaniem się sytuacji gospodarczej tego kraju. Zaznacza się jednak, że do oceny takiej należy zawsze podchodzić z pewną ostrożnością, gdyż na skutki zmian w polityce podatkowej mają wpływ również inne uwarunkowania instytucjonalne. 


Słowa kluczowe


podatek; system podatkowy; polityka podatkowa; polityka gospodarcza; gospodarka; Węgry

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Biuletyn Ekonomiczny”, Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2014, nr 7.

„Biuletyn Ekonomiczny”, Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2014, nr 12.

„Biuletyn Ekonomiczny”, Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2015, nr 1.

„Biuletyn Ekonomiczny” Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2015, nr 5.

„Biuletyn Ekonomiczny” Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2015, nr 6.

„Biuletyn Ekonomiczny”, Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2015, nr 7.

Biuletyn Ekonomiczny”, Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2015, nr 8.

Doing Business 2008, Report, The World Bank, Washington, www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB08-FullReport.pdf [data dostępu: 10.10.2015].

Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency. Comparing Business for Domestic Firms in 189 Economies, A World Bank Group Flagship Report, Washington, 12th edition, openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20483/DB15-Full-Report.pdf?sequence=1 [data dostępu: 10.10.2015].

EBC, Raport o konwergencji, Frankfurt n. Menem 2014.

EC, Recommendation for a Council Recommendation on the 2015 National Reform Programme of Hungary and delivering a Council Opinion on the 2015 Convergence Programme of Hungary, Brussels, 2015 COM(2015) 266 final.

Eurostat, ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 28.07.2015].

Grzegorczyk M., Kapitał w tranzycie, 2012, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/liczenie-inwestycji-czyli-ile-jest-ziarnek-piasku [data dostępu: 28.07.2015].

Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1980.

Hungarian Central Statistical Office, www.ksh.hu [data dostępu: 28.07.2015].

IMF, Hungary. IMF Country Report 2015, Washington, No. 15/92.

Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2012.

Kublik A., Węgry planują obniżkę podatków. Finansowy sukces Orbana, „Gazeta Wyborcza”, 18.05.2015.

Magyar Nemezeti Bank, mnb.hu [data dostępu: 02.08.2015].

Moździerz A., Kraje Grupy Wyszehradzkiej, [w:] S. Owsiak (red.), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, PWE, Warszawa 2016.

Moździerz A., Tax Policy and Income Inequality in the Visegrad Countries, “Journal Naše gospodarstvo / Our Economy” 2015, Vol. 61, No. 6.

NBP, Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2012 r., Departament Statystyki, Warszawa 2014.

NBP, www.nbp.pl [data dostępu: 28.07.2015].

OECD, www.oecd.org [data dostępu: 28.07.2015].

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.

Rada UE, Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Węgier z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Węgry programu konwergencji na lata 2012–2016, Bruksela, 29.05.2013, COM(2013) 367 final.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.

Stiglitz J.E., Ekonomika sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.

TVN24, Węgry po przewalutowaniu: ulga dla klientów, a w bankach zwolnienia, 2015, tvn24bis.pl.

Węgry chcą wprowadzić 35 proc. podatek VAT. Podatek od luksusu, „Gazeta Wyborcza”, 29.07.2013.

Wnorowski H., Wpływ podatków na wzrost gospodarczy i konkurencyjność w ujęciu instytucjonalnym, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 4.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (szósta izba) z dnia 10 kwietnia 2014 r. – Komisja przeciwko Węgrom (sprawa C 115/13).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.123
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:10
Data złożenia artykułu: 2015-08-14 16:13:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Anna Jadwiga Moździerz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.