Wybrane problemy poboru VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Beata Rogowska-Rajda

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy problemów poboru VAT będących przedmiotem licznych orzeczeń TSUE. Jest to efektem przede wszystkim ścisłego powiązania budżetu ogólnego Unii Europejskiej z wysokością poboru należności z tytułu VAT w poszczególnych państwach członkowskich. Celem opracowania jest identyfikacja przepisów unijnych oraz wytycznych wypracowanych przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskich (TSUE) dotyczących obowiązku i środków zabezpieczających właściwy pobór VAT.


Słowa kluczowe


VAT; pobór VAT; interesy finansowe UE

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Begg I., Grimwade N., Paying for Europe, Sheffield Academic Press, Sheffield 1998.

Decyzja Rady Unii Europejskiej nr 2007/436/WE, Euratom, z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 163 z 23 czerwca 2007 r., s. 17).

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1).

Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.

Famulska T., VAT jako instrument polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011.

Meermagen B., Beitrags- und Eigenmittelsystem, Published by Beck, München 2002.

Neal L., The Economics of Europe and the European Union, Cambridge University Press, New York 2007.

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-132/06 Komisja przeciwko Włochom (EU:C:2007:632).

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-539/09 Komisja przeciwko Niemcom (EU:C:2011:345).

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-500/10 Belvedere (EU:C:2011:754).

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-25/07 Sosnowska (EU:C:2008:120).

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Rogowska-Rajda B., Podatek VAT a swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej, [w:] T. Famulska, K. Znaniecka (red.), Finanse – problemy – decyzje 2014, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 268 z 12 października 2010 r., s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 155 z 7 czerwca 1989 r., s. 9).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r., s. 1).

Tratkiewicz T., Podatek od towarów i usług jako narzędzie polityki fiskalnej w latach 2004–2013, [w:] T. Famulska, K. Znaniecka (red.), Finanse – problemy – decyzje 2014, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.

Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-131/13, C-163/13 i C164/13 Italmoda i in. (EU:C:2014:2455).

Wyrok TSUE w sprawach połączonych C 286/94, C 340/95, C 401/95 i C 47/96 Molenheide i in. (EU:C:1997:623).

Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-354/03, C-355/03 i C-484/03 Optigen i in. (EU:C:2006:16).

Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-439/04 i C-440/04 Kittel i in. (EU:C:2006:446).

Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-487/01 i C-7/02 Gemeente Leusden i in. (EU:C:2004:263).

Wyrok TSUE w sprawach połączonych C 95/07 i C 96/07 Ecotrade i in. (EU:C:2008:267).

Wyrok TSUE w sprawie 325/85 Komisja przeciwko Irlandii (EU:C:1987:546).

Wyrok TSUE w sprawie 68/88 Komisja przeciwko Grecji (EU:C:1989:339).

Wyrok TSUE w sprawie C-107/10 Enel Maritsa Iztok 3 (EU:C:2011:298).

Wyrok TSUE w sprawie C-132/06 Komisja przeciwko Włochom (EU:C:2008:412).

Wyrok TSUE w sprawie C-144/14 Cabinet Medical (EU:C:2015:452).

Wyrok TSUE w sprawie C-146/05 Collée (EU:C:2007:549).

Wyrok TSUE w sprawie C-153/11 Klub (EU:C:2012:163).

Wyrok TSUE w sprawie C 162/07 Ampliscientifica i Amplifin (EU:C:2008:301).

Wyrok TSUE w sprawie C-18/13 Maks Pen (EU:C:2014:69).

Wyrok TSUE w sprawie C-181/04 Elmeka (EU:C:2006:563).

Wyrok TSUE w sprawie C-183/14 Salomie (EU:C:2015:454).

Wyrok TSUE w sprawie C-188/09 Profactor Kulesza (EU:C:2010:454).

Wyrok TSUE w sprawie C-213/99 de Andrade (EU:C:2000:678).

Wyrok TSUE w sprawie C-240/99 Försäkringsaktiebolaget Skandia (EU:C:2001:140).

Wyrok TSUE w sprawie C 25/03 HE (EU:C:2005:241).

Wyrok TSUE w sprawie C-25/07 Sosnowska (EU:C:2008:395).

Wyrok TSUE w sprawie C-259/12 Rodopi-M 91 (EU:C:2013:414).

Wyrok TSUE w sprawie C 262/99 Louloudakis (EU:C:2001:407).

Wyrok TSUE w sprawie C-263/11 Rēdlihs (EU:C:2012:497).

Wyrok TSUE w sprawie C-271/06 Netto Supermarkt (EU:C:2008:105).

Wyrok TSUE w sprawie C-276/97 Komisja przeciwko Francji (EU:C:2000:424).

Wyrok TSUE w sprawie C-280/10 Polski Trawertyn (EU:C:2012:107).

Wyrok TSUE w sprawie C-284/11 EMS-Bulgaria Transport (EU:C:2012:458).

Wyrok TSUE w sprawie C-285/09 R. (EU:C:2010:742).

Wyrok TSUE w sprawie C-285/11 Bonik (EU:C:2012:774).

Wyrok TSUE w sprawie C 32/03 Fini (EU:C:2005:128).

Wyrok TSUE w sprawie C-326/99 „Goed Wonen” (EU:C:2001:506).

Wyrok TSUE w sprawie C-330/95 Goldsmiths (EU:C:1997:339).

Wyrok TSUE w sprawie C-358/97 Komisja przeciwko Irlandii (EU:C:2000:425).

Wyrok TSUE w sprawie C-359/97 Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (EU:C:2000:426).

Wyrok TSUE w sprawie C-367/09 SGS Belgium i in. (EU:C:2010:648).

Wyrok TSUE w sprawie C-368/09 Pannon Gép Centrum (EU:C:2010:441).

Wyrok TSUE w sprawie C-376/02 „Goed Wonen” (EU:C:2005:251).

Wyrok TSUE w sprawie C 382/02 Cimber Air (EU:C:2004:534).

Wyrok TSUE w sprawie C-384/04 Federation of Technological Industries i in. (EU:C:2006:309).

Wyrok TSUE w sprawie C-385/09 Nidera (EU:C:2010:627).

Wyrok TSUE w sprawie C-414/97 Komisja przeciwko Hiszpanii (EU:C:1999:417).

Wyrok TSUE w sprawie C-438/09 Dankowski (EU:C:2010:818).

Wyrok TSUE w sprawie C-489/09 Vandoorne (EU:C:2011:33).

Wyrok TSUE w sprawie C-500/10 Belvedere (EU:C:2012:186).

Wyrok TSUE w sprawie C-502/07 K-1 (EU:C:2009:11).

Wyrok TSUE w sprawie C-504/10 Tanoarch (EU:C:2011:707).

Wyrok TSUE w sprawie C-539/09 Komisja przeciwko Niemcom (EU:C:2011:733).

Wyrok TSUE w sprawie C-566/07 Stadeco BV (EU:C:2009:380).

Wyrok TSUE w sprawie C-585/13 Europäisch-Iranische Handelsbank (EU:C:2015:145).

Wyrok TSUE w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska (EU:C:2012:40).

Wyrok TSUE w sprawie C-617/10 Åklagaren (EU:C:2013:105).

Wyrok TSUE w sprawie C-78/12 „Ewita-K” (EU:C:2013:486).

Wyrok TSUE w sprawie C-91/02 Hannl-Hofstetter Internationale Spedition (EU:C:2003:556).

Wyrok TSUE w sprawie C 15/00 Komisja przeciwko EBI (EU:C:2003:396).

Wyrok TSUE w sprawie C 255/02 Halifax i in. (EU:C:2006:121).




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.589
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:39
Data złożenia artykułu: 2015-08-15 13:22:00


Statystyki

Widoczność abstraktów - 607
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

Wskaźniki



Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Beata Rogowska-Rajda

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.