Ślepy zaułek harmonizacji podatku od towarów i usług - droga wyjścia?

Witold Stanisław Modzelewski

Abstract


W niniejszym artykule zostały omówione zagadnienia związane z „harmonizacją” podatku od towarów i usług, która to ostatnimi czasy przysparza wiele problemów. Problemy te bezpośrednio związane są z patologizacją prawa krajowego oraz zaistnieniem biznesu optymalizacyjnego.


Keywords


harmonizacja; podatki; regulacje; VAT;

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Modzelewski W., Strocka A., Wesołowski P., Zagórski M., „Komentarz do Dyrektywy 2006/112/WE Kodyfikacja przepisów o VAT wyd. VI rozszerzone i zaktualizowane”, Warszawa 2015 r.,

Modzelewski W.,„Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług Wydanie X”, Warszawa 2015 r.

Modzelewski W., Bębenek P., Greszta P., Kłoskowski K., Łatka K., Makarewicz J., Pydyn M., Ruchlicki P., Słomka M., Szajkowski J., Unisk M., „Materialne prawo podatkowe (Część szczegółowa) zarys wykładu”, Warszawa 2009 r.,

Modzelewski W., Baran K., Pieńkosz C., Unisk M., Rosisz P., Pyssa J., Dubec M., Pydyn M., Rychlicki P., Kabas-Komorniczak R., „Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego” Warszawa 2010 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.571
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:38
Data złożenia artykułu: 2015-08-17 12:46:09


Statistics


Total abstract view - 805
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Witold Stanisław Modzelewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.