Aktywność gospodarcza a korelacja między podatkami i długiem sektora general government

Wiesława Ziółkowska

Streszczenie w języku polskim


Autorka analizuje różnice korelacyjne między podatkami (X) i podatkami powiększonymi o składki na ubezpieczenia społeczne (X’) a długiem (Y’) sektora general government w państwach Unii Europejskiej w dwóch różnych fazach aktywności gospodarczej. Siła istotności badanych zależności w konkretnych warunkach poszczególnych krajów okazała się bardzo różna. We wszystkich badaniach przeważał dodatni kierunek zależności. Oznacza to, że im wyższe były obciążenia podatkowe, tym niższa baza podatkowa i wyższy deficyt i dług publiczny. Tym samym im niższe podatki, tym niższy deficyt i dług. Otrzymane wyniki badania należy interpretować ostrożnie, kategorie mu poddane są bowiem wielostronnie uwarunkowane. Niemniej wyniki badania statystycznego i analizy opisowej wskaźników upoważniają do stwierdzenia, że cel opracowania został zrealizowany. Jego weryfikacja wymaga jednak dalszych badań.


Słowa kluczowe


podatki, saldo i dług sektora general government, korelacja, współczynnik Pearsona

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Brzeziński M., Nierówność dochodowa w Polsce, [in:] B. Kłos, J. Szymańczak (eds.), Nierówności społeczne w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

Dembinski P.H., Finanse po zawale, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.

Lubińska T., Strąk T., Paradygmat budżetowania zadaniowego na tle wyzwań nowego zarządzania publicznego, [in:] T. Lubińska (ed.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2011.

Piketty T., Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

Ziółkowska W., Niektóre aspekty finansów publicznych i zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej, [in:] S. Owsiak (ed.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.135
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:11
Data złożenia artykułu: 2015-08-17 17:29:04


Statystyki

Widoczność abstraktów - 219
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Wiesława Ziółkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.