Preferential Taxation for Business in Special Economic Zones (SEZ)

Magdalena Ajchel

Abstract


Special economic zones (SEZ) are one of the regional policy instruments having a positive impact on development of regions, particularly those less advanced. SEZ were created in Poland in the 1990s as an attempt to combat a wide scale of unemployment disclosed after the economic changes in Poland, which included the transition into a market economy and growing differences in development of individual regions. This article aims to show the possibilities for entrepreneurs arising from tax preferences in the form of income tax exemption specified by the law, the use of preferences and an attempt to evaluate the effectiveness of the special economic zones in Poland.


Keywords


special economic zone; tax; enterprise

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Frańczuk M., Preferencje podatkowe jako zachęta do podejmowania inwestycji w obszarze specjalnych stref ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 52.

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015.

Kisiel R., Lizińska W. (red.), Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012.

Kryńska E. (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne. Zamierzenia i efekty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

Kuzińska H., Proinwestycyjne preferencje podatkowe w polskiej praktyce, „Krytyka Prawa” 2014, t. 5.

Lizińska W., Kisiel R., Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 465).

Specjalne strefy ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania, Ernst&Young, 2011.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 282 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.517
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:35
Data złożenia artykułu: 2015-08-18 19:58:25


Statistics


Total abstract view - 626
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Magdalena Ajchel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.