Anti-Crisis Fiscal Policy – Objectives, Conditions, Tools

Agnieszka Alińska

Abstract


The purpose of this article is to present changes to the broad financial system, consisting of financial system market and public finance sector from the perspective of effects evaluation of the financial crisis. In the opinion of the author it seems to be fundamental to answer the question whether and in which direction should changes be carried out in the area of fiscal policy optimization, which probably is going to change, when it is considered from the point of bearing the fiscal stability and economic growth in new post-crisis conditions. There are sets of investigation results and literature positions, including thoughts on financial crisis influence on changes of public finances (general government). It seems important to draw attention to some aspects of this issue, as well as to assess the impact of new solutions proposed to public finance in the future. 


Keywords


public finance; fiscal policy; financial crises

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Alesina A., Giavazzi F. (eds.), Fiscal Policy after the Financial Crisis, NBER Working Paper Series, 2013.

Alińska A., Życie na kredyt – przywilej czy konieczność, [w:] J. Osiński (red.), Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2015.

Alińska A., Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.

Chądzyński M., Niski dług to szczepionka na spowolnienie, „Dziennik Gazeta Prawna”, 16.07.2015.

Chojna-Duch E., Zasady stabilności fiskalnej – kilka refleksji, [w:] A. Alińska (red.), Eseje o stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa 2012.

Correia I., Farhi E., Nicolini J.P., Teles P., Unconventional Fiscal Policy at the Zero Bound, “NBER Working Paper” 2011, No. 16758.

Grauwe P. de, Foresti P., Fiscal Rules, Financial Stability and Optimal Currency Areas, “CESIFO Working Paper” 2015, No. 5390.

Huttln P., Schoenmaker D., Should the ‘Outs’ Join the European Banking Union?, Working Paper 2016/03, Bruegel.

Krawczyk M., O neutralności długu publicznego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007.

MF, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016–2019, Warszawa 2015.

Millet D., Toussaint E., Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012.

Rodrik D., How Far Will International Economic Integration Go?, “Journal of Economic Perspectives” 2000, Vol. 14, No. 1, DOI: dx.doi.org/10.1257/jep.14.1.177.

Schoenmaker D., The Financial Trilemma, “Economics Letters” 2011, Vol. 111(1), DOI: dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2011.01.010.

Włodarczyk P., Stabilność fiskalna – koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995–2009, NBP Warszawa 2011.

Wyplosz Ch., Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences, [w:] A. Alesina, F. Giavazzi (eds.), Fiscal Policy After the Financial Crisis, NBER Working Paper Series, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.113
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:10
Data złożenia artykułu: 2015-09-13 23:27:06


Statistics


Total abstract view - 867
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Agnieszka Alińska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.