Fiscal Aspects of Value Added Tax in Poland

Tomasz Mariusz Budzyński

Abstract


The fiscal aspects of value added tax in Poland are presented in this article. The value added tax is one of the most profitable tax sources of Polish state budget. In this article, four essential issues are discussed: the role of value added tax in revenue system of state budget in Poland, determinants of fiscal efficiency of value added tax, increasing volume of tax arrears and problems of VAT gap in UE and Poland. 


Keywords


VAT; budget revenue; VAT gap

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


European Commission, Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU Member States. 2015 Report, 2015.

Famulska T., Znaczenie fiskalne VAT w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

NIK, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w roku 2011, Warszawa 2012.

NIK, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w roku 2014, Warszawa 2015.

Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, PWE, Warszawa 2008.

Pomorska A., Dylematy polskiego systemu podatkowego w warunkach transformacji gospodarki, [w:] A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i organizacyjne problemy transformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992.

PwC, Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?, Warszawa 2014.

PwC, Luka VATowska spada po raz pierwszy od 7 lat, Warszawa 2015.

PwC, Straty Skarbu Państwa w VAT, Warszawa 2013.

Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Omówienie, Warszawa 2014.

Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Omówienie, Warszawa 2015.

Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 153).

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, Druk Sejmowy nr 1421, Warszawa 2013a.

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, Druk Sejmowy nr 3430, Warszawa 2010.

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, Druk Sejmowy nr 1787, Warszawa 2013b.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.611
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:40
Data złożenia artykułu: 2015-09-17 13:30:52


Statistics


Total abstract view - 1373
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Tomasz Mariusz Budzyński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.