Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w państwach OECD – kierunki ewolucji

Małgorzata Mazurek-Chwiejczak

Streszczenie w języku polskim


Podatki obciążające dochody przedsiębiorstw są uznawane za jedne z najbardziej szkodliwych dla wzrostu gospodarczego. Przed 2009 r. reformy podatkowe w tym obszarze determinowane były przede wszystkim międzynarodową konkurencją podatkową, zaś po tej dacie – nierównowagą finansów publicznych, jaka dotknęła większość krajów OECD na skutek dekoniunktury gospodarczej. Artykuł przedstawia ewolucję podsystemu opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, w tym w szczególności analizę wydajności fiskalnej tego typu danin oraz wysokości stawek Corporate Income Tax - zasadniczej konstrukcji funkcjonującej w ramach omawianego podsystemu.


Słowa kluczowe


podatek od dochodów przedsiębiorstw; konkurencja podatkowa; polityka podatkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.

Huizinga H., Nicodème G., Foreign Ownership and Corporate Taxation: an Empirical Investigation, “The European Economic Review” 2006, Vol. 50, No. 5, DOI: dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2005.02.004.

Hybka M.M., Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa między państwami Unii Europejskiej, „Zeszyty Studiów Doktoranckich” 2002, z. 4.

IMF, Fiscal Monitor: Taxing Times, World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund Publication Services 2013.

Krajewska A., Podatki. Unia Europejska. Polska. Kraje nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2004.

Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010.

Litwińczuk H., Ogólna charakterystyka podatków dochodowych, [w:] H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Mooij R.A. de, Nicodème G., Corporate Tax Policy and Incorporation in the EU, Taxation Papers, No. 11, Luxembourg: Publication Office of the European Union 2007.

OECD, Consumption Tax Trends 2014, OECD Publishing 2014a.

OECD, Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment, “OECD Tax Policy Studies” 2001, No. 4.

OECD, Fundamental Reform of Corporate Income Tax, “OECD Tax Policy Studies” 2007, No. 16.

OECD, Revenue Statistics Classification of Taxes. Interpretative Guide and Methodology, OECD Publishing 2014b.

OECD, Revenue Statistics. Comparative Tables, 2015.

OECD, Tax Policy Reform and Economic Growth, “OECD Tax Policy Studies” 2010, No. 20.

Oręziak L., Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2007.

Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.61
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:07
Data złożenia artykułu: 2015-09-17 15:01:48

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Małgorzata Mazurek-Chwiejczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.