Fiscal Function of Capital Gains Tax

Anna Kosidłowska

Abstract


The aim of the study was to investigate changes in structure of the state budget tax revenues in Poland, in particular, revenues from personal income taxation derived from capital gains. The study covered the period from 2010 until 2014. Due to limited amount of available data relating to the taxation of income from capital gains, its analysis was carried out for the period 2010–2013. Data used for the study comes from publications of the Ministry of Finance.


Keywords


state budget revenues; income taxes; capital gains tax

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ajchel M., System podatkowy, [w:] W. Grześkiewicz (red.), Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, Difin, Warszawa 2014.

Informacje Ministerstwa Finansów dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2010–2013, www.finanse.mf.gov.pl [data dostępu: 08.06.2015].

Informacje Ministerstwa Finansów o wpływach budżetowych za lata 2010–2013, www.finanse.mf.gov.pl [data dostępu: 08.06.2015].

Małecka-Ziembińska E., Podatki, cła i opłaty publiczne, [w:] T. Juja (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.

Owsiak S., Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu, [w:] S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011.

Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2014 Edition, ec.europa.eu/eurostat [data dostępu: 17.10.2015].

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. zm.).

Wernik A., Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2014.

Wójtowicz W., Pojęcie podatku i jego charakter, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.93
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:09
Data złożenia artykułu: 2015-09-23 13:42:16


Statistics


Total abstract view - 512
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Anna Kosidłowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.