Fiskalna funkcja podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych

Anna Kosidłowska

Streszczenie w języku polskim


Celem opracowania była próba zbadania zmian w zakresie struktury podatkowych dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 2010–2014, a w szczególności w zakresie wpływów z opodatkowania dochodów osób fizycznych pochodzących z kapitałów pieniężnych. Ze względu na ograniczoną ilość dostępnych danych dotyczących opodatkowania dochodów z kapitałów pieniężnych, ich analiza została przeprowadzona dla lat 2010–2013. Dane wykorzystane do badań pochodzą z publikacji Ministerstwa Finansów.


Słowa kluczowe


dochody budżetu państwa; podatki dochodowe; opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajchel M., System podatkowy, [w:] W. Grześkiewicz (red.), Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, Difin, Warszawa 2014.

Informacje Ministerstwa Finansów dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2010–2013, www.finanse.mf.gov.pl [data dostępu: 08.06.2015].

Informacje Ministerstwa Finansów o wpływach budżetowych za lata 2010–2013, www.finanse.mf.gov.pl [data dostępu: 08.06.2015].

Małecka-Ziembińska E., Podatki, cła i opłaty publiczne, [w:] T. Juja (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.

Owsiak S., Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu, [w:] S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011.

Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2014 Edition, ec.europa.eu/eurostat [data dostępu: 17.10.2015].

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. zm.).

Wernik A., Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2014.

Wójtowicz W., Pojęcie podatku i jego charakter, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.93
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:09
Data złożenia artykułu: 2015-09-23 13:42:16


Statystyki

Widoczność abstraktów - 256
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Anna Kosidłowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.